Selvbetjening og tidsbestilling

Hjertemotion fik sundhedsprisen i 2018

Hjertemotion giver mulighed for et aktivt liv i trygge rammer sammen med andre i samme situation

Hjertemotion, er et efterspurgt motionstilbud under Hjerteforeningen Silkeborg, som tilbyder et 32-ugers forløb med ugentlig træning i Kjellerup og Silkeborg, hvor du kan træne med råd og vejledning fra en fysioterapeut.

Hjertemotion hjælper dig til en aktiv livsstil, selv om du er berørt af en hjertesygdom.

Ud over træningen bliver der lagt stor vægt på socialt samvær og erfaringsdeling. For at blive ramt af en alvorlig sygdom kan betyde usikkerhed, ensomhed – og så kan det være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Faktisk er de sociale relationer helt afgørende under sådan et sygdomsforløb, for forskning viser, at ensomhed fordobler hjertepatienters risiko for at dø for tidligt. Derfor er Hjertemotions tilbud i allerhøjeste grad sundhedsfremmende.

Hjertemotion er et vigtigt tilbud, som bygger bro mellem sundhedssektoren og civilsamfundet. Det giver mulighed for et aktivt liv – i trygge rammer - med andre i samme situation.  

Tidligere prismodtagere

Bydelsmødrene bidrager bl.a. til, at kvinder og deres familier får støtte til at forstå og bruge sundhedssystemet og korrespondancen med det offentlige eller får følgeskab til fx læge, sundhedsplejerske eller sygehus.

På samme tid arbejder Bydelsmødrene for at sætte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet og deltagelse i foreningslivet. Det gør de bl.a. ved at arrangere et brobygningsmøde mellem familier og forskellige idrætsforeninger til foråret, hvor Bydelsmødrene vil hjælpe deltagerne med at forstå foreningslivet.

Et andet vigtigt initiativ er arrangementer, som fx fællesspisninger, undervisning, debatter og møder på tværs af kulturer og etnicitet, der skal være med til at skabe større viden om hinanden og derved øge forståelsen og tolerancen i samfundet.

Bydelsmødrene er med til at styrke deres mentale, sociale og fysiske sundhed. 
 
Sundhedsprisen består af 10.000 kr., der går til prismodtagerens arbejde i foreningen.

Sundhedsprisen i Silkeborg Kommune gik til BROEN Silkeborg for indsatsen med at hjælpe udsatte børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter, når familiens egne ressourcer ikke rækker.

BROEN Silkeborg rækker ud til nogle af mest sårbare borgere, der er i Silkeborg Kommune, nemlig børn af forældre, der ikke har så mange ressourcer. De giver børnene en mulighed for at tage del i det mangfoldige fritidsliv, vi har her i kommunen, på lige fod med andre børn og unge. Her styrker de både deres sociale, mentale og fysiske sundhed

Med prisen fulgte 10.000 kr., som BROEN Silkeborg har besluttet at give videre til julehjælp blandt udsatte familier i Silkeborg Kommune.

Handicapafdelingen i Silkeborg Roklub modtog i december 2015 Silkeborg Kommunes Sundhedspris.

Det er fire frivillige som to gange om ugen sørger for, at klubbens handicappede medlemmer både kan få en god omgang træning og lidt socialt samvær. De fleste ror på romaskiner, men nogle træner også på vandet.

Roklubben fik prisen, fordi den er med til at skabe sundhed og trivsel i hverdagen for andre i Silkeborg Kommune. En vigtig og særlig indsats, som fik et fortjent skulderklap og 10.000 kr.   gives til en person, institution eller anden instans, som gør noget for at gøre det lettere for borgerne i Silkeborg Kommune at træffe sunde valg.
 

Sundhedsprisen 2014 gik til Trivselsgrupper for skoleelever, som Selvhjælp Silkeborg har iværksat for børn og unge, der har brug for støtte til at blive lidt gladere og mere trygge i deres klasse.

Til at lede grupperne er der to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er en frivillig med tilknytning til Selvhjælp Silkeborg. Det er en særlig konstellation, som ikke er praktiseret tidligere i Silkeborg Kommune.

Den ansatte bidrager med kendskab til eleven og den hverdag, som eleven færdes i. Den frivillige har en styrke i slet ikke at have dette kendskab og dermed kan stille nogle andre spørgsmål og se eleven i et helt nyt lys.

Sundhedsprisen er på 10.000 kr. og en kunstgenstand fra en lokal kunstner.