Selvbetjening og tidsbestilling

Oustruplund udbydes til salg

Silkeborg Kommune udbyder nu den historiske ejendom, Oustruplund, ved Kjellerup.

Luftfoto som viser Oustruplund

Ejendommen sælges med ca. 95.000 m2 jord.

Ejendommen består af:

 • Hovedbygningen fra 1888 på 890 m2.
 • Gymnastiksal fra 1888 på 255 m2.
 • Værelsesfløj fra 1939 på 665 m2.
 • Undervisningsbygning fra 1939 på 146 m2.
 • Lager/undervisningsbygning fra 1900 på 325m2.
 • Værksted fra 1968 på 322 m2.
 • Værksted fra 1900 på 144 m2.

Mindsteprisen for ejendommen er 1.510.000 kr., og den er i udbud frem til 9. februar 2021.

Ejendommen udlejes frem til og med januar 2025 til Oasehøjskolen.

Find flere oplysninger om ejendommen og samtlige dokumenter på www.grundeisilkeborg.dk.

Historisk rids

Oustruplund har tidligere fungeret som en socialpsykiatrisk døgninstitution.

Men i største delen af sin levetid på 175 år har Oustruplund været en drengeskole.

I 2019 flyttede Oasehøjskolen ind - og de bor stadig til leje i ejendommen.

 • 1830: Drengehjemmet den 'Fellenbergske Opdragelsesanstalt' oprettes af staten på Bøgildgård, som Oustruplund oprindeligt hed
 • 1976: Bistandsloven træder i kraft og amterne overtager en række institutioner. Viborg Amt overtager Skolehjemmet Bøgildgård fra staten
 • 1981-82: Dansk Flygtningehjælp opretter flygtningecenter for vietnamesiske bådflygtninge
 • 1983: Viborg Amt etablerer døgninstitutionen Amtscenteret Oustruplund
 • 2007: Oustruplund overtages af den nye Silkeborg Kommune, som indgår en driftsaftale med den nye Region Midtjylland
 • 2015: Region Midtjylland lukker Oustruplund, og Silkeborg Kommune indkvarterer kvoteflygtninge
 • 2017: Silkeborg Kommune udlejer Oustruplund til OaseDanmark
 • 2018: Oasehøjskolen indvies

Sidst opdateret