Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Et indblik i første fase af genåbningen i Silkeborg

Godt en uge inde i første fase af den gradvise og kontrollerede genåbning af samfundet får du her nogle nedslag i, hvordan situationen ser ud i Silkeborg Kommune fredag 24. april 2020.

Forbehold for, at øjebliksbilledet hele tiden ændrer sig.

Vi er nu godt en uge inde i den gradvise og kontrollerede genåbning af dagtilbud og skoler for 0-5 klasse, og tilbagemeldingen fra begge områder er, at der er ved at være ro på hverdagen, og at tingene i den nye og anderledes dagligdag med hyppige håndvask, hyppig rengøring og afstand er ved at finde sin form. 

Samtidig med, at de hygiejnemæssige retningslinjer overholdes, arbejdes der med at skabe et godt pædagogisk tilbud i dagtilbuddene og et undervisningsfagligt indhold til børnene i 0.-5. klasse i skolerne. Børnene i 6.-9. kl. får fortsat nødundervisning i hjemmeskolen.

Daginstitutioner og skoler arbejder fortsat med at tilføre flere personaleressourcer blandt andet gennem interne omflytninger af medarbejdere og ansættelse af ledige og frivillige til de nye hygiejnemæssige og praktiske opgaver. Også i dagplejen arbejdes der med at finde en løsning, så der kan gives ekstra ressourcer til praktiske opgaver afledt af det øgede krav om rengøring og hygiejne. Der er forskelle på dagtilbuddene og skolernes vilkår i forhold til antal børn, antal kvadratmetre, lokaler og personale, og derfor tilrettelægges opgaverne ud fra de givne forudsætninger de enkelte steder. Generelt er børnene mere ude både i skolerne og i dagtilbuddene, og i dagtilbuddene kommer det os nu til gode, at der generelt er gode og store lege- og udearealer. 

Arbejdet med opsætning af ekstra håndvaske og telte til udendørsaktiviteter ved daginstitutioner og skoler er godt i gang. Meldingen er også, at stort set alle medarbejdere er i arbejde, og at vi derfor naturligvis vil være sårbare i daginstitutioner og skoler, hvis der sker en større smittespredning i samfundet, hvor mange medarbejdere må melde sig syge. 

Regeringen har i denne uge indgået aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner, dagplejer, SFO’er og klubber. Der er en sag på vej til byrådet via Børne- og Ungeudvalget om, hvordan vi håndterer det i Silkeborg Kommune.

sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet fungerer tingene også fint, og vi har indtil nu undgået smittespredning på vores plejecentre og botilbud. Vi får løbende testet både medarbejdere og beboere, hvis der er symptomer på smitte, og indtil nu har alle tests af beboere været negative. Skulle en beboer på et tidspunkt blive smittet, vil proceduren være, at beboeren bliver sat i karantæne i sin bolig, og der vil blive tilknyttet et fast team af medarbejdere, som med de rette værnemidler og ved overholdelse af de sundhedsmæssige retningslinjer vil drage omsorg for den smittede. Samtidig vil der være skærpet opmærksomhed omkring eventuelle symptomer hos øvrige beboere og hos personalet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har præciseret, at besøg fra pårørende på udearealer ikke er omfattet af forbuddet mod besøg på plejecentre – i modsætning til den tidligere udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Det er kommunerne, som selv træffer beslutning om, hvorvidt besøg udendørs kan lade sig gøre på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Derfor arbejder vi lige nu med at organisere, hvordan vi kan åbne for flere kontrollerede besøg på plejecentrenes udearealer gældende fra mandag, så vi kan forebygge ensomhed blandt beboerne, og samtidig sikre, at hverken beboerne eller personale udsættes for unødig smitterisiko. Retningslinjerne for besøg er meldt ud tidligere i dag.

På Socialområdet er der ikke ændrede udmeldinger. Her har udearealer hele tiden været omfattet af restriktion og er det fortsat.

Tilbagemeldingen fra de øvrige områder i kommunen er, at der mange steder er travlt, og at der er ved at ske en normalisering af hverdagen, og de daglige opgaver er begyndt at fylde mere, så alting ikke længere kun handler om nødberedskab og coronavirus. Den almindelige drift fra hjemmearbejdspladser fungerer overordnet meget fint.

Det gælder også de opgaver, som varetages af medarbejdere, som nu er mødt ind på arbejde og fungerer under særlige retningslinjer for hygiejne. Fx på Entreprenørgården, hvor udkørende medarbejdere nu arbejder i holdskift og to-og-to med afstand. 

Entreprenørgården sørger også for, at de offentlige toiletter begynder at genåbne her fra weekenden med rengøring to gange om dagen, og hvor medarbejderne har de nødvendige værnemidler på til arbejdet – mundbind, visir, kitler og handsker.

Den omfattende fokus på rengøring flere gange om dagen i institutioner og skoler har øget presset på vores rengøringssektion, som derfor i øjeblikket rekrutterer flere medarbejdere. 

Rengøringsmedarbejdere er en vigtig del at sundhedsberedskabet, og medarbejdere vil ved symptomer blive testet på lige fod med øvrige medarbejdere i sundhedsberedskabet. 

Sker der øget smittespredning i samfundet, så mange rengøringsmedarbejdere bliver sygemeldt, vil rengøringen blive prioriteret, så sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet er højst prioriteret, dernæst daginstitutioner med de mindste børn og dernæst skolerne med de lidt ældre børn.

Situationen omkring værnemidler er stabil, men der er usikkerhed om de konkrete leverancer. Aarhus Kommune, som koordinerer indkøb på vegne af alle kommuner i Danmark får store mænger værnemidler hjem, men tidspunkt for levering og mængderne til de enkelte kommuner er omfattet af en vis usikkerhed og oplyses først kort tid før levering. Derfor arbejder vores egen indkøbsenhed og hjælpemiddelcenteret på at sikre tilstrækkeligt med værnemidler ved indkøb fra lokale leverandører, selv om priserne er højere.

Ovenstående er et indblik i første fase af genåbningen i Silkeborg Kommune, som den ser ud fredag 24. april 2020.
Sidst opdateret