Selvbetjening og tidsbestilling

Gødvad Enge gør klar til regn

Byggemodningen af det nye, bæredygtige boligområde Gødvad Enge i Silkeborg er i fuld gang, og den nye bydel er forberedt på de øgede regnmængder, som ellers har voldt Danmark problemer

Skybrud er et ord, danskerne de seneste år har lært at kende og meget tyder på, at de skal vænne sig til store regnskyl. Men de kommende beboere i det bæredygtige boligområde Gødvad Enge får ikke ubehagelige overraskelser. På trods af lerholdigjord i området, der gør det svært for regnvand at sive ned i jorden, har kommunen sammen med Silkeborg Forsyning og Niras videreudviklet på ideer fra private virksomheder. I samarbejde har de fundet løsninger på udfordringerne med regn og lerjord.

Opskriften på at kontrollere regnmængderne er grøfter, render, regnkasser, regnvandsbassiner og store regnbede. Vandet ledes ned i regnvandsbassinerne vha. det skrånende terræn og permeable – dvs. gennemtrængelige vejbelægninger, som vandet kan sive igennem.

- Hvis det regner ekstraordinært meget i Gødvad Enge, er det ikke boliggrundene, der bliver oversvømmet. I stedet står de permeable belægninger, grøfterne, renderne, regnvandsbassinerne og regnbedene klar til at transportere og modtage regnvandet, siger ingeniør og projektleder på Gødvad Enge-projektet Bente Rands Mortensen fra Silkeborg Kommune.

 
Den svampede vej

Tre boligveje i Gødvad Enge er permeable og fungerer ligesom en svamp, der kan optage vandet.
- Hvis du smider en spand vand ud på de permeable boligveje i Gødvad Enge, vil vandet straks sive væk, forklarer Bente Rands Mortensen.

 
Kuperet terræn

Gødvad Enges skrånede terræn sikrer også, at vandet løber ned til regnvandsanlæggene. Husene ligger højt i terrænet, mens regnbedene og regnbassinerne ligger lavere. Det betyder, at vandet altid vil løbe væk fra beboelserne.

 
Regnvandsanlæg til fri leg

Regnvandsanlæggene giver området en rig flora og fauna og beboerne en masse muligheder. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan bruge anlæggene til.
- Beboerne kan bruge vandet i regnvandsanlæggene. Børnene kan fx lave små skibe og sætte dem til søs. Børn og vand er jo altid en god kombination, så jeg håber, at de kommende beboere vil tage regnvandsanlæggene til sig og benytte deres mange muligheder, fortæller Bente Rands Mortensen.

 
Regnvandsløsninger fra OPI-samarbejde

Ideerne til regnvandsløsningerne i Gødvad Enge er udviklet i samarbejde med private virksomheder, som Silkeborg Kommune var i dialog med inden byggemodningen. Samarbejdet har bl.a. betydet, at de tre boligveje har forskellige permeable belægninger, som er belagt med enten plastrammer med betonsten/græs, drænasfalt eller betonsten med permeable fuger, der gør at vandet kan sive igennem. De steder, hvor vejene ikke er permeable, er der i stedet åbne grøfter, hvor vandet nedsiver eller transporterer vandet videre.

Erfaringer til andre boligområder

Silkeborg Kommune vil bruge Gødvad Enge til at samle erfaringer om bl.a. nedsivning af vand i lerholdigjord, som kan bruges af andre byggeprojekter og kommuner.

Fakta om Gødvad Enge

  • Gødvad Enge omfatter et areal på 30 hektar, som ligger i den nordøstlige udkant af Silkeborg by.
  • Gødvad Enge kommer til at rumme ca. 170 boliger
  • Gødvad Enge består af mange forskellige boligtyper (parcelhuse, klyngehuse mm.)
  • Gødvad Enge har bl.a. bæredygtige løsninger indenfor håndtering af regnvand og fjernvarmeforsyning
  • Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning står bag det bæredygtige Gødvad Enge

 

Se lokalplanen for Gødvad Enge