Selvbetjening og tidsbestilling

Historisk løft til skoler og børn i Silkeborg

Alle partier i Silkeborg Byråd undtagen Enhedslisten har indgået en budgetaftale for 2019. Aftalen giver skoler og børn et historisk løft på 31,7 mio. kr. i 2019 stigende til et permanent løft på 86,7 mio. kr. fra 2021.

- Silkeborg er en vækstkommune, hvor vi oplever en markant vækst i børnetallet, og samtidig har der i flere år været et meget stort ønske fra vores borgere om at få løftet vores folkeskoler økonomisk. Derfor har byrådet i de senere år prioriteret børne- og skoleområdet med flere midler, og vi er enige om, at områderne også skal have et markant løft i de kommende år, siger borgmester Steen Vindum.

Bedre trafiksikkerhed

Budgetaftalen imødekommer også borgernes ønsker om bedre trafiksikkerhed på Viborgvej, som har fået markant mere trafik efter at Silkeborgmotorvejen er åbnet, samt en mere sikker skolevej mellem Grauballe og Silkeborg efter ændringer i skoledistrikter.

Desuden ønsker byrådet at undersøge mulighederne for at indføre 2 timers gratis parkering i Silkeborg midtby for at styrke Silkeborg som handelsby i den stærke konkurrence med handlen på internettet og de andre store handelsbyer.

Finansiering af budgetaftalen

Aftalen betyder, at byrådet kan vedtage et budget, hvor indtægter og udgifter balancerer, bortset fra udgifterne til omlægningerne ved Søtorvet og et nyt Silkeborg Svømmecenter, som finansieres af kassebeholdningen, samt udlæg til en ny ringvejsbro, som finansieres af kassebeholdningen indtil staten refunderer udgiften i 2021.

Aftalen finansieres blandt andet ved, at Silkeborg som vækstkommune forventer højere indtægter og derfor overgår fra et statsgaranterede udskrivningsgrundlag til selvbudgettering. Frem mod byrådets 2. behandling af budgettet vil indtægtssiden blive yderligere kvalificeret, og et eventuelt merprovenu vil blandt andet blive afsat til at imødegå merudgifter ved kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter.

Øvrige punkter i budgetaftalen for 2019 og overslagsårene 2020-22:

 • Silkeborg som uddannelsesby
 • Flere ældre i fremtiden
 • Fårvang Ældrecenter og Birkebo Plejecenter
 • Hjælp til pårørende
 • Forsorgshjem for unge hjemløse
 • Analyse af handicap og psykiatriområderne
 • Investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet
 • Indsats for at få flere unge i job og uddannelse
 • Styrkelse af handelslivet
 • Kommunens indkøbsaftaler
 • Silkeborg Svømmecenter og grunden ved Svømmecenter Nordvest
 • Udstillingssted for billedkunstens vækstlag
 • Styrkelse af kulturlivet og kunst i byrummet
 • Bevaring af kunstneren Per Kirkebys arv
 • Styrket elitesatsning
 • Klimatilpasning ved Gudenåen
 • Silkeborg Kommune skal være CO2-neutral
 • El-standere til opladning af elbiler
 • Flere skal cykle
 • Renovering af Trækstien

 

Læs budgetaftalen for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020-22

Vedtagelse

Budgettet for 2019 og overslagsårene vedtages ved byrådets 2. behandling af budgettet 10. oktober 2018.

Se også budgetmaterialet fra byrådets 1. behandling af budgettet 18. september 2018.

Sidst opdateret