Selvbetjening og tidsbestilling

Naturen og fællesskaber skal danne rammen om Silkeborgs nye bydel Eriksborg

Natur og fællesskaber er nøgleordene i de bærende principper, som Økonomi- og Erhvervsudvalget netop har godkendt for udviklingen af den nye bydel Eriksborg. Dermed skal den nye bydel understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Outdoor Hovedstad.

Bydelscenter i Eriksborg

Mennesker – landskab – bygninger. I den rækkefølge skal den nye bydel Eriksborg udvikle sig. I Eriksborg kommer naturen og fællesskabet først. Her planlægges boligområderne, så der aldrig er mere end 500 meter til et stort rekreativt areal, og 10-15 procent af hver udstykning indgår i et rekreativt naturnetværk.

Det omkringliggende landskab inddrages og danner rammen om fælles aktiviteter, bevægelse og outdoorliv, og det samlede bydelscenter med skole, daginstitutioner, plejecenter og indkøb bliver omdrejningspunkt for nye tilhørsforhold og lokalsamfund. Det betyder blandt andet, at børnene kan lege på skolens legeplads, mens forældrene handler ind, og de ældre kan betragte de mindstes leg i dagtilbuddene.

Det er hovedtrækkene i en række bærende principper for den fysiske planlægning af Eriksborg, som netop er blevet godkendt. Principperne udgør hjørnestenene i det videre planlægningsarbejde af Eriksborg, som i 2040 vil være hjem for 7.000 borgere fordelt i 4.000 boliger.

Læs mere om Eriksborg

10 pejlemærker skal sætte retning for planlægningen af bydelen
Ud over principperne er der udarbejdet ti overordnede retningslinjer for den kommende planlægning af bydelen. De skal være med til at sikre, at vi når i mål med visionerne for området.

Processen fremadrettet
Næste skridt er at få udarbejdet et forslag til en samlet strukturplan for første etape af Eriksborg, der beskriver den overordnede disponering af det kommende bydelscenter, herunder infrastruktur, vandhåndtering og inddragelse af landskabet. Den forventes at blive præsenteret for byrådet slut juni.

Derudover inviteres borgere, naboer og andre interessenter til at deltage i udviklingsprocessen omkring Eriksborg.

- Vi ønsker at udvikle bydelen i tæt samarbejde med kommunens borgere, udviklere og fageksperter og finde fælles løsninger på fremtiden. Vi arbejder desuden med en såkaldt etape 0, der går ud på at skabe fællesskab og liv i Eriksborg, mens bydelen bygges. Og her er vi meget åbne for skæve idéer og input – det kunne være alt fra fællesspisning, byvandring og forskellige kulturelle indslag, siger projektleder for Eriksborg, Line Morsing Steenberg.

Nysgerrig efter at vide mere?
Kontakt projektleder Line Morsing Steenberg på 2362 6074 eller linemorsing.steenberg@silkeborg.dk

Tidsplan /proces

 • Forslag til strukturplan præsenteres for byrådet 22. juni 2020.
 • Ekstern workshop om bydelscenteret for udvalgte interessenter, herunder lodsejere, lokale foreninger, dagligvarebutikker, skolebestyrelser, lokalråd samt mulige tilflyttere. Dato endnu ikke fastlagt.
 • ”Mini konference”/åbent borgermøde om udvikling af Silkeborg i regi af kommuneplanprocessen, herunder Eriksborg. Dato endnu ikke fastlagt, men forventeligt til august 2020.
 • Borgermøder i forbindelse med Kommuneplan 2020.

Retningslinjer for planlægningen af bydelen

Fællesskab i centrum

 • Bylivsskabende offentlige funktioner placeres samlet
 • Institutioner placeres, så de udgør et bindeled og samlingspunkt for bydelen
 • Institutioner har direkte adgang til rekreativt grønt og blåt netværk

Naturnetværk

 • Maks. 500 meter til rekreativt og blåt naturnetværk (naturhedsprincippet)
 • Rekreativt naturnetværk skal have en bredde på min 100 meter
 • 10-15% af udstykning indgår i rekreativt naturnetværk (fælle(d)skabet)

Infrastruktur

 • Overordnet infrastruktur i kanten
 • Gennemgående forbindelser for alle trafikanter
 • Sammenhængende blød og inviterende infrastruktur mellem institutioner, naturnetværk og bebyggelse

Tæthed

 • Tæthed, når det understøtter fællesskaber, kollektiv trafikdækning og giver naturnærhed

De tre nøgleprincipper for udviklingen af bydelen er:

Naturnærhedsprincippet: Der må fra ethvert sted i Eriksborg maks. være 500 m til et større rekreativt naturareal. Dermed skal det grønne og blå netværk som rygraden i Eriksborg udbygges og sammenbindes, så Silkeborgs identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad styrkes og videreudvikles.

Fælle(d)skaber: Landskaber fungerer i sig selv også som ramme om fællesskaber. Både de formelle som uformelle, de privatejede, de fælles og de offentlige - med en bred fællesbetegnelse ”fælle(d)skaber”. Derfor skal disse landskaber aktiveres, og deres betydning ift. fællesskabsdannelse højnes endnu mere ved f.eks. at etablere outdoorfaciliteter.

Væredygtighed: I Eriksborg skabes en ”væredygtig” byudvikling i samspil med naturen. Bosætning skabes med et særligt fokus på fællesskaber, ikke mindst centreret omkring børn og velfærd. Derfor skal skole, institutioner, medborgerhus, aktivitetsområder m.m. danne omdrejningspunkt om nye tilhørsforhold og lokalsamfund. Samlet betyder det, at rækkefølgen for traditionel planlægning ”vendes på hovedet”, så fællesskaber og landskab kommer før bygninger. Det giver det overordnede mantra ”mennesker – landskab – bygninger” for projektet, hvor mennesker afspejler fokus på fællesskaber og velfærd som ramme om det gode hverdagsliv.

Sidst opdateret