Selvbetjening og tidsbestilling

Ny takst og flere pædagoger i dagtilbuddene

Flere pædagoger i dagtilbuddene betyder, at priserne på dagtilbudspladser stiger 1. juni 2021.

Barn på klatrevæg får hjælp af voksen

Vi kan se frem til at få flere pædagoger i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune, efter at regeringen, Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten i december indgik en aftale om minimumsnormeringer, som skal løfte kvaliteten i vuggestuer og børnehaver.

For at finansiere de nye pædagogstillinger og indfri målet om minimumsnormeringer bliver Silkeborg Kommune tildelt 13,6 millioner kroner af staten og hæver samtidig taksten for vuggestue- og børnehavepladser.

Det betyder ændringerne:

Byrådet har besluttet en model for prisændringen, hvor Silkeborg Kommune hæver taksten med 6,08 % pr. 1. juni og undgår at hæve taksten igen ved årsskiftet til 2022. Det betyder eksempelvis, at en 40 timers vuggestueplads 1. juni stiger med 125 kr. om måneden, og en 40 timers børnehaveplads stiger med 65. kr.

Det nye budget kan dække fuldtidsstillinger til 33 nye pædagoger.

Se den samlede liste over takstændringer pr. 1. juni 2021 her


Sidst opdateret