Selvbetjening og tidsbestilling

Oversvømmelser: 100-årshændelse i Silkeborg

De store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborgsøerne er nu så omfattende, at vandføringen i Silkeborg Langsø og Gudenåen ved Silkeborg søndag 23. februar 2020 har nået det niveau, der er defineret som en 100-årshændelse.

Vandstanden ser imidlertid ud til at have stabiliseret sig, men med mere regn i de kommende dage må det forventes, at vandstanden fortsætter på nuværende niveau et stykke tid endnu, også selv om vandgennemstrømingen i Silkeborg Langsø og Gudenåen er på det højeste niveau målt nogen sinde.

100-årshændelsen er defineret som mindst 47.000 liter vand i sekundet ved slusen i Silkeborg, og søndag morgen nåede vandgennemstrømningen op på 48.000 liter i sekundet. Det er mere end dobbelt så stor vandgennemstrømning som for blot tre uger siden, og næsten fem gange så meget vand, som der normalt passerer pr. sekund i en sommermåned. En 100-årshændelse betyder, at det er en hændelse, som rent statistisk kun sker én gang hvert hundrede år.

Oversvømmelserne følges nøje
Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommunes krisestab følger situationen nøje, og beredskabet rådgiver fortsat mange borgere omkring oversvømmelser, ligesom der fortsat udleveres gratis sandsække og sand til at beskytte ejendomme. Beredskabet er klar, hvis oversvømmelserne akut medfører risiko for menneskeliv, risiko for trafiksikkerheden ved oversvømmelse af veje, eller risiko for strømafbrydelser i større områder eller risiko for anden kritisk infrastruktur og store værdier.

Gudenåen har et opland på størrelse med Fyn, og det varer derfor op til tre dage, før den regn, der falder på markerne når Gudenåen. Hvis der opstår en periode med tørvejr efter de kommende dages regn, vil vandet langsomt trække sig tilbage. Den nuværende høje vandstand må dog forventes et stykke tid endnu.

Gratis sandsække og sand
Midtjysk Brand & Redning har foreløbigt udleveret ca. 5.000 sandsække, og borgerne kan fortsat afhente sække.

Gratis sandsække kan hentes og gratis sand bestilles hos Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99. 
Se også vejledning i fyldning og stabling af sandsække på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Borgerne opfordres også til at anskaffe sig en dykpumpe. Den fås for 500-2000,- i alle byggemarkeder.

Det er desuden en god idé at tage fat i forsikringsselskaberne for at høre, hvordan man skal forholde sig til eventuelle oversvømmelser.

Beredskabet og Silkeborg Kommune følger udviklingen nøje.
Sidst opdateret