Selvbetjening og tidsbestilling

Oversvømmelser: Vær opmærksom hvis vandet stiger

Lavtliggende grundejere, som ikke er ramt af oversvømmelser, bør vurdere, om de bør beskytte deres ejendom, og være opmærksomme, hvis vandstanden stiger yderligere på grund af mere regn.

Sådan lyder opfordringen fra krisestaben, som beredskabet Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune har etableret.

Syd for slusen i Silkeborg

Grundejere, der ligger lavt syd for slusen i Silkeborg, og som normalt ikke er ramt af oversvømmelser, bør være opmærksom på, at vandstanden i øjeblikket stiger over flodmålet, da slusen i Silkeborg ikke kan lede mere vand igennem end den gør i øjeblikket. Grundejere ud mod Sejs-Svejbæk og Ry, som ligger lavt, opfordres derfor til at vurdere, om de bør beskytte deres ejendom, og være opmærksomme, hvis vandstanden stiger yderligere.

Nord for slusen i Silkeborg

Vandstanden i Silkeborg Langsø og ved Svostrup nord for Silkeborg ser overordnet ud til at have stabiliseret sig lige nu, men ny regn kan hurtigt ændre på vandstanden. Beredskabet vurderer generelt, at de ramte grundejere har beskyttet sig så godt de kan med sandsække og pumper. Grundejere, der ligger lavt i 2. række fra oversvømmelserne, opfordres til at vurdere, om de bør beskytte deres ejendom, og være opmærksomme, hvis vandstanden begynder at stige yderligere.

 
Mere regn kan give nye oversvømmelser
Gudenåen afvander et areal på størrelse med Fyn, og markerne er overalt så mættede af vand, at yderligere regn især syd for Silkeborg i Hedensted-, Horsens- og Skanderborgområdet og i Silkeborgs opland kan ændre på vandstanden i Gudenåen og Silkeborgsøerne i Silkeborg Kommune.
 

Gode råd

  • Hent gratis sandsække og få gratis sand leveret, så ejendomme kan beskyttes.
  • Anskaf pumper til at pumpe vand tilbage i søen og åen.
  • Pump eller led ikke vandet ned i kloakken. Kloakken har ikke kapacitet til at tømme søen eller åen for vand, og det kan betyde, at andre beboere langs vejen ikke kan bruge toiletter og afløb.
  • Brug handsker og støvler, hvis vandet trænger op fra afløb og kloak. Også vandet udenfor kan være fyldt med bakterier og rotteekskrementer.

Gratis sandsække og sand
Midtjysk Brand & Redning har siden midten af februar udleveret 9.000 sandsække, og borgerne kan fortsat kontakte beredskabet for råd om oversvømmelser og for at få udleveret gratis sandsække og gratis sand:
 
Gratis sandsække kan hentes og gratis sand bestilles hos Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99. 
 
Se også vejledning i fyldning og stabling af sandsække på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
 
Borgerne opfordres også til at anskaffe sig en dykpumpe. Den fås for 500-2000,- i alle byggemarkeder.
 
Det er desuden en god idé at tage fat i forsikringsselskaberne og deres skadesservicer. De kan rådgive om, hvordan man skal forholde sig til eventuelle oversvømmelser og minimering af skader.
 
Beredskabet og Silkeborg Kommune følger udviklingen nøje.

Sidst opdateret