Selvbetjening og tidsbestilling

Oversvømmelser: Vandstanden falder langsomt

Vandstanden i Gudenåen og Silkeborg Langsø falder langsomt, men vandføringen ved slusen i Silkeborg by er fortsat over 50.000 liter i sekundet, hvor 47.000 liter i sekundet er defineret som en 100 årshændelse.

Krisestaben, som er nedsat af Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune, har 4. marts 2020 vurderet omfanget af oversvømmelser.

Gratis sandsække og sand

Beredskabet Midtjysk Brand & Redning har udleveret over 16.000 sandsække, og Silkeborg Kommunes Entreprenørgård har leveret 230 kubikmeter sand, til knap 75 ejendomme.

Vand på vejene

Der er fortsat watertubes på Vestre Ringvej i Silkeborg by for at forhindre mere vand på vejbanen fra Silkeborg Langsø, og de bliver løbende fyldt op/vedligeholdt.

Der er lagt kampesten ud ved Christian 8.s Vej for at modvirke erodering.

Sortenborgvej er pumpet fri for vand og mudder og er igen farbar.

Sørkelvej, Funderholmevej og Tollundvej er fortsat lukkede på grund af vand på kørebanen.

Krisestaben følger fortsat situationen.

 
Sidst opdateret