Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune er laboratorium for Aarhus Universitet

Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune indgår et vidensamarbejde frem til 2022 om erhverv, sundhed, 0-18-årige og vand med Silkeborg som forskningsområde.

Borgmester Steen Vindum og rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet trykker hånd.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, og borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum, underskrev samarbejdsaftalen 22.januar kl. 13.15 på Ferskvandscentret i Silkeborg.

Med aftalen får Aarhus Universitet styrket samarbejdet med det omkringliggende samfund om at løse komplekse udfordringer. Silkeborg Kommune får koblet forskning og praksis tættere sammen, så praksis konstant er baseret på nyeste viden.

Fire områder med tæt samarbejde

Samarbejdsaftalen mellem universitetet og kommunen koncentrerer sig omkring fire områder. De vil samarbejde om:

  • erhvervslivet med særlig fokus på entrepreneurship og iværksættere i vækst
  • folkesundhed for at udvikle kommunens sundhedsområde gennem videnudveksling, forskning og uddannelse
  • læring og trivsel i institutioner og skoler omkring brugen af digitale læringsmidler for 0-18-årige 
  • vand, hvor Ferskvandscentret Aqua spiller en central rolle i samarbejdet med Aarhus Universitets forskningscenter for vandteknologi

Aftalens overordnede mål er, at samarbejdet fører til innovation og vækst for erhvervsliv og kommune.

Faglige spørgsmål til de fire samarbejdsområder kan rettes til specialkonsulent Isak Vatne Rasmussen, ir@silkeborg.dk, 20 59 83 66.

Sidst opdateret