Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune har nedsat et Udsatteråd

Silkeborg Kommune har de seneste år arbejdet med at styrke området for socialt udsatte borgere. I august i år vedtog Byrådet en udsattestrategi, og nu er der også nedsat et udsatteråd

Udsatterådet skal styrke dialogen mellem udsatte borgere og politikerne i kommunen, og fungere som Silkeborg Kommunes sparringspartner på udsatteområdet. I første omgang skal Udsatterådet bidrage til føre Udsattestrategien ud i livet, så den kan gøre gavn for udsatte borgere i Silkeborg.

Udsatterådet holdt konstituerende møde 19. november 2019, hvor Henrik Lindahl blev valgt til formand, og Lena Andersen og Mona Gaardsdal blev valgt til næstformænd.

Der er 7 pladser i Udsatterådet borgerrepræsentanter med kendskab til udsatteområdet. Derudover er følgende organisationer og virksomheder repræsenteret i Udsatterådet:

  • Kirkens Korshær, Bazaren og Varmestuen
  • Blå Kors, Skannerup
  • Værestedet Friheden
  • Stemmer på Tværs, forening for socialt udsatte i Silkeborg Kommune
  • Sterk, socialøkonomisk virksomhed
  • Incita, socialøkonomisk virksomhed
  • Silkeborg Politi
  • Sundhedsvæsenet

Har du spørgsmål til Udsatterådet kan du kontakte funktionsleder på Udsatteområdet Tine Nielsen på mobil: 30 55 20 90.

Sidst opdateret