Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborgs tilflyttere er unge børnefamilier

Nye undersøgelser fra Silkeborg Kommune viser, at tilflytternes gennemsnitsalder er markant lavere end indbyggernes, og at mange af tilflytterne er børnefamilier.

Gennemsnitsalderen på Silkeborgs tilflyttere i 2018 lå lige under 30 år. Til sammenligning var indbyggernes gennemsnitsalder lidt over 40 år.

Ressourcestærke børnefamilier

Den lave gennemsnitsalder skyldes, at Silkeborgs tilflyttere i 2018 primært var kommende børnefamilier og yngre børnefamilier med helt små børn.

Tallene viser, at omkring halvdelen af alle Silkeborgs tilflyttere var i 20’erne og den første halvdel af 30’erne. Derudover er en stor procentdel af tilflytterne børn mellem 0 og 4 år. Tallene tyder derfor på, at børnefamilierne foretrækker at flytte, før børnene kommer i skolealderen – og ofte også gerne før barnet starter i børnehave. 

”Mange af de nye familier kommer fra det indre Aarhus, og mange medbringer gode uddannelser. Med andre ord er det nogle ressourcestærke tilflyttere, vi får til Silkeborg”, forklarer udviklingschef Gregers Pilgaard fra Silkeborg Kommune.

Silkeborgs befolkning i procenter

Du kan se alderssammensætningen blandt tilflytterne og indbyggerne på de to figurer nederst i artiklen. Begge figurer viser, hvor mange procenter af henholdsvis mænd og kvinder, der ligger inden for forskellige aldersgrupper.

Kontakt:

Gregers Pilgaard, udviklingschef, tlf.: 20901368

Se figurerne over befolknings- og tilflyttersammensætning her:

Graf over Silkeborgs indbyggeres procentvise aldersfordeling fordelt på kønGraf over Silkeborgs tilflytteres procentvise alderssammensætning fordelt på køn

 

Sidst opdateret