Selvbetjening

Skrotpræmie for de mest forurenende brændeovne

En ny skrotningsordning gør det nu muligt at få tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet til skrotning af din gamle brændeovn. Tilskuddet gives efter først-til mølle-princippet.

En gammel brændeovn forurener i gennemsnit op til fem gange så meget som en ny. Med en ny skrotningsordning vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udbetale danskerne 2.000 kroner for at skrotte gamle brændeovne.

Før du kan søge om tilskud, skal din lokale skorstensfejer udfylde og underskrive en skrotningsattest for din brændeovn. Den skal bl.a. dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet og var tilsluttet pr. 29.oktober 2015. Du finder din skorstensfejer her: Skorstensfejeroversigt

Når du har en underskreven skrotningsattest fra din skorstensfejer kan du søge om skrotningstilskud. Det sker ved hjælp af dit NEM-ID på en digital ansøgningsportal.

Når du skal oprette en ansøgning om tilskud skal du vedhæfte skrotningsattesten. Du kan kun søge én gang og ét tilskud pr. adresse.

Der er afsat ca. 45 mio. kroner til at støtte skrotningen af ca. 21.000 brændeovne efter først-til-mølle princippet. Ordningen løber til udgangen af 2016, eller til puljen er tom.