Selvbetjening og tidsbestilling

Status på oversvømmelser: Mere regn i weekenden

Krisestaben, som er nedsat af beredskabet Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune følger situationen løbende og er også klar, hvis weekendens regn skaber nye problemer.

Status på oversvømmelser torsdag 27. februar 2020:

Vandstanden
Vandstanden er fortsat høj. Der kommer regn i weekenden, og der løber fortsat vand ud fra markerne, som er mættet af vand. Den høje vandstand må forventes et stykke tid endnu, før vandstanden begynder at falde.

Vandføring ved slusen i Silkeborg
Vandføringen ved slusen i Silkeborg slog 26. februar 2020 om eftermiddagen en ny rekord med næsten 56.000 liter vand i sekundet. 47.000 liter i sekundet er defineret som en 100 årshændelse, og vandføringen ligger fortsat i dag over 50.000 liter i sekundet. Det er mere end dobbelt så meget som i begyndelsen af februar og fem gange så meget som i en almindelig sommermåned.

Gratis sandsække
Beredskabet har siden 15. februar 2020 og frem til i dag kl. 12 udleveret 14.114 sandsække til små 75 ejendomme. Borgere kan fortsat kontakte Midtjysk Brand & Redning for at få gratis sandsække og for at få leveret gratis sand.

Status på veje
Der er fortsat vand på mange veje. Situationen er stabil og vejene farbare, men kør forsigtigt, især hvis det bliver frostvejr.
På grund af vand på vejene er der nedsat hastighed på de to store veje i Silkeborg by: Søvej ved Rådhuset og Vestre Ringvej, hvor beredskabet har udlagt watertubes for at forhindre mere vand fra Silkeborg Langsø i at løbe ud på vejbanen.
Bølger fra Silkeborg Langsø har eroderet lidt af skrænten op mod Christian 8.s Vej ved Kvickly, og kommunen lægger mere støtte på.
Sørkelvej, Funderholmevej og Tollundvej er fortsat lukkede på grund af store vandmængder på kørebanen. Det overvejes også at lukke Sortenborgvej på grund af vand.


Få et overblik 
  Her kan du få et overblik over oversvømmelserne optaget med drone. 
Vælg mellem forskellige dronepositioner i venstre side og drej 360 grader rundt med musen på skærmen. 

 

Kriseberedskabet med Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg Kommune følger fortsat situationen nøje og informerer, hvis der sker ændringer i løbet af weekenden.

 
Sidst opdateret