Selvbetjening og tidsbestilling

Temamøde om Søfronten, Eriksborg og Arkitekturpolitik

2. september 2020 kl. 19-21 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Borresoe

Vi inviterer til temamøde om tre væsentlige punkter i forslaget til den nye kommuneplan. Borgmester Steen Vindum og udvalgsformand for Plan- og Vejudvalget Hans Okholm byder velkommen. Vi fortæller kort om projekterne, inden vi åbner tre samtalestationer, hvor byplanlæggere, politikere, du og andre borgere drøfter de tre projekter:

  • Eriksborg – en ny bydel med 3.800 boliger mellem Gødvad og Grauballe
  • Søfronten - omdannelse af Søfronten ved Silkeborg Langsø fra veje og parkering til grøn bypark
  • Arkitekturpolitikken – rammen for, hvad der er gode byer, byrum og bygninger

Tilmeld dig temamødet 

Der er begrænsning på hvor mange, der kan deltage i mødet. Mød derfor kun op, hvis du har fået en bekræftelse på, at du er tilmeldt. Vi live-streamer også temamødet på vores facebookside, som hedder Silkeborg Kommune.

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste tolv år med nye boliger, butikker, daginstitutioner, erhvervsområder og veje.

Sidst opdateret