Selvbetjening og tidsbestilling

To byer kan få nyt navn

Sejs og Svejbæk bliver måske til Sejs-Svejbæk. Forslaget er udløst af, at Vejdirektoratet kun vil have ét bynavn på skiltet ved Silkeborgmotorvejen.

Vejdirektoratet har skrevet til Silkeborg Kommune, at man som udgangspunkt kun vil henvise til én by på skiltet ved den kommende motorvej.

Derfor foreslår Silkeborg Byråds vej- og trafikudvalg nu, at de to byer fremover får fællesnavnet Sejs-Svejbæk:

"Sejs og Svejbæk er for længst vokset sammen, og vi bruger i forvejen ofte navnet i daglig tale. I kommuneplan og anden planmæssig sammenhæng er det også ét byområde, og de to byer har fælles lokalråd", siger formanden for Vej- og Trafikudvalget Frank Borch-Olsen (K).

Udvalget har sendt forslaget i tre ugers offentlig høring i lokalområdet. De to byers fælles lokalråd skal også tage stilling.

Er der efter høringen stemning for Sejs-Svejbæk, sender Silkeborg Kommune sagen til Stednavneudvalget. Det er et udvalg under Kulturministeriet, som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne.

Vejdirektoratet har bedt om svar inden 1. juli.
Sidst opdateret