Selvbetjening og tidsbestilling

Bred aftale om budgettet for 2018

Silkeborg Byråd har vedtaget budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-21 med 28 ud af byrådets 31 medlemmer. Kun Enhedslisten og Liberal Alliance står ikke bag budgettet.

Penge

Silkeborg Byråd har vedtaget budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-21 med 28 ud af byrådets 31 medlemmer. Kun Enhedslisten og Liberal Alliance står ikke bag budgettet.

- Vores befolkningstal vokser, vi er en vækstkommune, og i forhold til det første udkast til budget har vi sat flere penge af til vores kernevelfærd, det vil sige til børnehaver, skoler, ældre og handicappede, siger borgmester Steen Vindum.

- Vi har sikret et budget i balance i 2018, og byrådet er enige om, at vi også vil sikre balance i de kommende budgetår, siger Steen Vindum.

- I forhold til det første udkast til budget får børn i vores daginstitutioner og vores skoler over de næste fire år et løft på 50 mio. kr., på ældreområdet får sygeplejen og hjælpemiddelområdet et løft på 30,2 mio. kr., handicapområdet får yderligere 18 mio. kr., og en række andre områder løftes med i alt 8,4 mio. kr.

- Vi sættes desuden penge af til i de kommende år at udbygge daginstitutionerne i Sejs og Virklund, vi bygger en ny skole i Dybkærområdet, et plejecenter i Alderslyst og tre nye idrætshaller.

- Vi er også enige om en lang række andre vækstinitiativer, blandt andet ønsker vi at forsætte byudviklingen af Silkeborg by. Byrådet vil i den kommende byrådsperiode se på den fremtidige udvikling af blandt andet Mejerigården og Bios Gård, siger Steen Vindum.

- Silkeborg er en vækstkommune. Det går godt i Silkeborg. Derfor vælger vi fra 2018 at selvbudgettere, hvilket giver os mulighed for at bruge flere penge på velfærd til gavn for borgerne, siger Steen Vindum.

Uddrag af budgettet for 2018*:

 • 5 mio. kr. til bedre normeringer, materialer og aktiviteter på daginstitutionsområdet
 • 7,5 mio. kr. til et løft af folkeskolen
 • 8,3 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet til styrket sygepleje, kompetenceløft og til hjælpemiddelområdet
 • 4,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet
 • Helhedsplan for skole, daginstitution og fritidsområdet i Sejs og ny daginstitution i Sejs
 • Udvidelse af daginstitutionstilbud i Virklund
 • Ny skole i Dybkærområdet, som indgår i en helhedsløsning med områdets behov for skole, daginstitution, hal og foreningsliv
 • Nyt plejecenter i Alderslyst
 • Aftale om et nyt Silkeborg Svømmecenter/Silkeborg Multiarena på Søholt Idrætspark
 • Renovering af Them Svømmecenter
 • Tre nye idrætshaller i Buskelund, Alderslyst og Sejs
 • Renovering af gågaderne i Silkeborg by og forskønnelse i andre byer
 • Bedre trafikafvikling ved Center Nord, vedligeholdelse af veje og nye cykelstier
 • Renovering af kommunens bygninger og energirenoveringer
 • Penge til at realisere friluftsstrategien og visionen om at være Danmarks Outdoor Hovedstad
 • Undersøgelse af muligheder for at etablere et udstillingssted for amatørkunstnere
 • Forsøg med fremskudt borgerservice på bibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them
* Beløbene er i forhold til første udkast til budget for 2018.

Læs budgetaftalen for 2018 og overslagsårene 2019-21.
Se budgetmaterialet til byrådets 2. behandling af budgettet 12. oktober 2017.

For yderligere information:
Borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune, tlf. 26 29 37 32.
Sidst opdateret