Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder

Her finder du alle nyhedsartikler fra 2019

Vedtagelse af Lokalplan 40-008 for et boligområde ved Frisholmparken i Them

Plan- og Vejudvalget har 2. december 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 9. december 2019.

Borgermøde om vindmølle- og solcelleprojekt

18. december holder vi borgermøde om vind- og solcelleprojektet, som en ansøger ønsker at gennemføre ved Marsinvslund.

Fårvangs nye ældrecenter bliver hjemligt og demensvenligt

I 2018 besluttede byrådet, at den ældre del af Fårvang Ældrecenter skal rives ned til fordel for 12 nye boliger med café, sygeplejeklinik og velværerum. Sundheds- og Ældreudvalget har på udvalgsmødet den 4. december valgt Team Knudsgaard som totalentreprenør på om- og tilbygningen af Fårvang Ældrecenter, og derfor indleder Silkeborg Kommune de sidste kontraktforhandlinger med Team Knudsgaard.

Vinterstemning i Silkeborg

Der er mange, som har sendt deres flotte vinterbilleder til os. Billederne viser de mange smukke steder, vi har i kommunen – lige fra Gjern Bakker, Kulsø i Bryrup, Kirken i Them til broen ved Resenbro, Havnen i Silkeborg og flere andre steder.

Kommunen Informerer

Kommunen informerer én gang om ugen i Ekstraposten. Se den seneste og tidligere annoncesider her på siden.

Direktør Jann Hansen går på pension

Direktør Jann Hansen har meddelt, at han ønsker at gå på pension med udgangen af februar 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand og overløbsvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 2. januar 2020

Landbrug: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Afgørelsen kan ikke påklages

Direktør Anders Kjærulff bliver koncerndirektør i Region Midtjylland

Han stopper i Silkeborg Kommune ved udgangen af december.

Reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 30-003, Boligområde ved Hedevej i Fårvang

Miljøstyrelsen har efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for området omfattet af ovennævnte lokalplan.