Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder

Her finder du alle nyhedsartikler fra 2020

Coronavirus: Forsigtig gradvis genåbning af samfundet (opdateret)

Statsministeren har 6. april 2020 offentliggjort de første, forsigtige skridt i en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet fra onsdag 15. april 2020.
Se hvad vi ved lige nu om genåbningen i Silkeborg (7. april 2020 kl. 10.00).

Coronavirus: Politi og Silkeborg Kommune opfordrer til fortsat at stå sammen - på afstand

Politi og Silkeborg Kommune roser kommunens borgere for at tage situationen alvorligt og opfordrer til vedholdenhed, så samfundet gradvist kan åbnes op efter påske.

Coronavirus: Informationer om genåbning

Silkeborg Kommune får i øjeblikket mange henvendelser fra forældre om pasning af børn efter påske. Vi afventer statsministerens, regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding om rammerne for en forventet langsom genoplukning af det offentlige Danmark gældende fra efter påske.

Ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Grønbæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr.nr. 10d, Iller By, Grønbæk og del af matr.nr. 8n Ans By, Grønbæk med adressen Ømosevej 5, 8643 Ans By ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med 1. maj 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af renset spildevand på Langebjergvej 1-3

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 1. maj 2020

Coronavirus: Se hvor du kan få hjælp, støtte og rådgivning

Her kan du se en liste over tilbud, hvor du kan få støtte, hjælp og rådgivning - eller melde dig som frivillig – under corona-epidemien.

Naturen og fællesskaber skal danne rammen om Silkeborgs nye bydel Eriksborg

Natur og fællesskaber er nøgleordene i de bærende principper, som Økonomi- og Erhvervsudvalget netop har godkendt for udviklingen af den nye bydel Eriksborg. Dermed skal den nye bydel understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Outdoor Hovedstad.

Vandmiljø: Robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden 1. juni til 1. september 2020


Klima- og Miljøudvalget har på møde 1. april 2020 besluttet, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til restaurering af Sillerup Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 31. april 2020

Krydsombygning Viborgvej - Tandskovvej

Ekspropriation, åstedsforretning, krydsombygning Viborgvej - Tandskovvej