Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder

Her finder du alle nyhedsartikler fra 2019

Vedtagelse af Lokalplan 41-008 for sommerhusområdet "Vesterlund", Virklund

Plan- og Vejudvalget har 12. august 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 23. august 2019.

Vedtagelse af Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Plan- og Vejudvalget har 12. august 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 23. august 2019. Klima- og Miljøudvalget har 14. august 2019 godkendt den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplanen.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Klintrupvej 8, 8641 Sorring

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Ellerupvej 34, 8883 Gjern

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Tyklundvej 3, 8654 Bryrup

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Byrådet: De økonomiske udfordringer skal løses

Silkeborg har samme udfordringer, som mange andre kommuner i Danmark. Derfor er der en forventning om, at Regeringen og KL bliver enige om en økonomiaftale, som giver flere penge til kommunernes kerneopgaver.

Kommunen Informerer

Kommunen informerer én gang om ugen i Ekstraposten. Se den seneste og tidligere annoncesider her på siden.

Stigende byggeaktivitet i Silkeborg

Antallet af byggeansøgninger i Silkeborg er steget med 20 % siden sidste år. Samtidig er sagsbehandlingstiden halveret på grund af øget effektivitet og flere ansættelser i byggesagsteamet.

Nye regler for forebyggende hjemmebesøg

En ændring til lov om social service betyder, at alle enlige ældre nu bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Det skal være med til opspore og forebygge ensomhed blandt ældre. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2019.