Selvbetjening og tidsbestilling

Andre områder

Få et samlet overblik over Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper her.

I de underliggende bilag finder du blandt andet retningslinjer for, hvordan du som ansat skal håndtere værdier, som tilhører andre, og hvilke retningslinjer, der gælder for ansattes deltagelse i madordninger.

I bilagene finder du også oplysninger om, hvordan Silkeborg Kommune arbejder med risikostyring og sikring, og du finder vejledning om forretningsgange i forbindelse med forsikringsområdet – fx budgetlægning, tegning/sletning og ændring af forsikringer samt anmeldelse af skader.

I bilag C kan du læse mere om Silkeborg Kommunes indkøbspolitik. Her kan du blive klogere på vores retningslinjer for samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. Og her kan du også finde oplysninger om, hvad du skal gøre som ansat, når du skal foretage et indkøb.

Endelig finder du i bilag nr. 2 retningslinjer for, hvordan du som ansat skal forholde dig til leje og leasing.

I bilag b finder du Silkeborg Kommunes rente- og gebyrpolitik.

Økonomi- og IT-staben udarbejder et regelsæt for opbevaring og registrering af midler, som tilhører andre.

Regelsættet udarbejdes i tæt dialog med den enkelte institution/det enkelte område og tager udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko.

Se bilag nr. 10 for yderligere information.

Ejendomme udarbejder et regelsæt for risikostyring og forsikringsforhold.

Se bilagene nr. 11 og 12 for yderligere information.