Selvbetjening og tidsbestilling

Anvendelse af IT-systemer

Læs mere om blandt andet Silkeborg Kommunes IT-sikkerhedspolitik og tilknyttede kontrolforanstaltninger.

Det er i IT-sikkerhedspolitikken, du finder de overordnede retningslinjer for tilslutning til/anvendelse af IT-systemer i kommunen.

I bilag nr. 9 kan du finde retningslinjerne for, hvordan du som ansat skal føre kontrol med og sørge for afstemning af IT-systemer til udbetaling og opkrævning.

Bestemmelserne gælder for anvendelse af elektronisk databehandling i opgaver med relation til kasse- og regnskabsvæsenet.

Økonomi- og IT-staben udarbejder et regelsæt med de overordnede retningslinjer for tilslutning til/ anvendelse af IT-systemer.

IT-sikkerhedspolitikken kan du finde i elektronisk format på kommunens intranet under punktet "IT-sikkerhedshåndbog". Læs IT-sikkerhedspolitik (kun adgang med login til intranet).

Økonomi- og IT-staben udarbejder et regelsæt for kontrol og afstemning ved anvendelse af IT-systemer.

Kontrolforanstaltningerne skal sikre uddatamaterialets korrekte sammenhæng med inddata, ind- og udbetalinger samt bogføring.

Se bilag nr. 9 for yderligere information.