Selvbetjening og tidsbestilling

Budget- og bevillingskontrol

Læs mere om budgetlægning og budgetopfølgning, bevillingsregler og regler for økonomisk decentralisering i Silkeborg Kommune her.

I de underliggende bilag kan du blandt andet finde oplysninger om, hvem der kan give en bevilling, hvilke bindinger der er på de afgivne bevillinger og hvilke bevillingstyper, der findes.

I bilagene finder du også information om regler for de forskellige kontroller, der skal gennemføres af kommunens ansatte.

Budgettet og regnskabet udarbejdes i en form og inden for tidsfrister, der opfylder Ministeriets krav.

I Silkeborg Kommunes Styringsmodel kan du se den overordnede plan for budgetlægning og budgetopfølgning – fx den årlige risikoanalyse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den budgetprocedure, der indeholder tidsplan for den årlige budgetlægning, som Økonomi- og IT-staben har udarbejdet.

Det er Direktionens opgave at sørge for, at budgetproceduren overholdes.

Hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, bliver de bevillingsregler og regler for økonomisk decentralisering, som Økonomi- og IT-staben har udarbejdet, godkendt. Ændringer, der ikke har rod i fx godkendte organisatoriske ændringer, godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bevillingsregler og regler for økonomisk decentralisering fremgår af det vedtagne budget og godkendes årligt af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Se Bilag 1: Bevillingsregler og Bilag 2: Regler for økonomisk decentralisering for yderligere information.

Offentliggørelse af budget og regnskab sker efter gældende bestemmelser, jf. Lov om Kommunernes styrelse samt kravene fra Ministeriet.