Selvbetjening og tidsbestilling

Politikker og strategier

Her kan du finde forskellige politikker og strategier, der er med til at sætte retningen for styringen af økonomien i Silkeborg Kommune.

Planer og politikker

Finansiel strategi

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Silkeborg Kommunes finansielle risikostyring og beskriver ansvarsforholdene for kommunens finansielle risici og de dertil hørende beslutninger og kompetencer. Læs mere.

Økonomisk politik

Silkeborg Byråd har fastlagt de overordnede sigtelinjer for arbejdet med at sikre en økonomisk robust Silkeborg Kommune. Læs mere.

Økonomi- og IT-staben udarbejder regelsæt for kommunens indkøbspolitik.

Her kan du blive klogere på vores retningslinjer for samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

Her kan du også finde oplysninger om, hvad du skal gøre som ansat, når du skal foretage et indkøb.

Læs Bilag C: Silkeborg Kommunes Indkøbspolitik for yderligere oplysninger.

Silkeborg Kommune opkrævningspolitik har til formål at forebygge restancer så betalinger for kommunale ydelser finder sted, inden eventuelle manglende betalinger udvikler sig til restancer.

I opkrævningspolitikken beskrives de nærmere regler for udsendelse af opkrævninger, betalingsfrister, rykkerprocedure mv.

Økonomi- og IT-staben udarbejder kommunens opkrævningspolitik. For yderligere information henvises der til bilag E.