Selvbetjening og tidsbestilling

Politiske strategier og regelsæt

Læs mere om politiske strategier og regelsæt i Silkeborg kommune her.

Som bilag finder du Silkeborg Kommunes finansielle strategi og økonomiske politik, rente- og gebyrpolitik, indkøbspolitik, regelsæt for opkrævning af garantiprovision samt kommunens opkrævningspolitik.

Politiske strategier og regelsæt

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for at fastsætte overordnede regler for kommunens finansielle styring – fx anbringelse af midler, låneoptag og anvendelse af finansielle instrumenter.

Desuden udarbejdes årligt en økonomisk politik som indeholder en række principper der sikrer et fælles ejerskab til budgetterne og til det grundlag hvorpå økonomistyring tilrettelægges. Den økonomiske politik vedtages i forbindelse med det kommende års budgetlægning.

Økonomi- og IT-staben udarbejder kommunens finansielle strategi og økonomiske politik, og for yderligere information henvises der til bilag A.

Økonomi- og IT-staben udarbejder regelsæt for Silkeborg Kommunes rente- og gebyrpolitik.

For yderligere information henvises der til bilag B.

Økonomi- og IT-staben udarbejder regelsæt for kommunens indkøbspolitik.

Her kan du blive klogere på vores retningslinjer for samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

Her kan du også finde oplysninger om, hvad du skal gøre som ansat, når du skal foretage et indkøb.

For yderligere information henvises der til bilag C.

Økonomi- og IT-staben udarbejder regelsæt for kommunens opkrævning af garantiprovision for lånegarantier ydet til forsyningsvirksomheder.

For yderligere information henvises der til bilag D.

Silkeborg Kommune opkrævningspolitik har til formål at forebygge restancer så betalinger for kommunale ydelser finder sted, inden eventuelle manglende betalinger udvikler sig til restancer.

I opkrævningspolitikken beskrives de nærmere regler for udsendelse af opkrævninger, betalingsfrister, rykkerprocedure mv.

Økonomi- og IT-staben udarbejder kommunens opkrævningspolitik, og for yderligere information henvises der til bilag E.