Selvbetjening og tidsbestilling

2014 var året, hvor Asger Jorn kunne have fejret sin 100 års fødselsdag. Derfor har vi i løbet af året fejret Jorn og hans tydelige præg på Silkeborg. Du kunne blandt andet fortælle din personlige Jornhistorie i kampagnen ’På fornavn med Jorn’, lave Jorn-inspirerede mosaikker med dine smadrede tallerkener på Torvet i Silkeborg eller bygge dit eget forslag til det nye Museum Jorn med legoklodser. Jeg glæder mig til fortsat at følge Silkeborg Colored by Jorn og de mange andre projekter, der fortsætter i 2015. Læs mere om, hvordan vi fejrede Jorn.

2014 var også året, hvor vi åbnede et nyt stykke af SilkeborgMotorvejen. Den 1. december blev 11 kilometer ny motorvej mellem Hårup og Låsby indviet af transportministeren. Motorvejen havde måske nok lidt begyndervanskeligheder, men med et par hurtige og velovervejede træk fra Vejdirektoratets side glider trafikken efter motorvejen igen uden problemer. Jeg er ikke i tvivl om, at motorvejen allerede nu betyder meget for rigtig mange mennesker; pendlere og deres familier, der får mere tid til hinanden og selvfølgelig også beboerne ved den tidligere stærkt trafikerede landevej. Jeg ser frem til, at vi kan åbne hele Silkeborgmotorvejen om halvandet år.

Silkeborgmotorvejen får uden tvivl stor betydning for væksten i Silkeborg. Men vi kan allerede i dag glæde os over, at vi er blandt de bedste iværksætterkommuner i Danmark. I 2014 blev kommunen nomineret af Dansk Erhvervsfremme som Årets Iværksætterkommune, fordi vi har mange nyetablerede virksomheder. Vi tog også et erhvervsvenligt spring opad i Dansk Industris landsdækkende undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima, hvor vi gik 24 pladser frem og landede på en 63. plads. Det er kommunens hidtil bedste placering.

I 2014 vedtog vi Silkeborg Kommunes Erhvervsstrategi, der gælder indtil 2018. Med den satte vi fokus på at skabe de bedst mulige rammer for virksomheder i Silkeborg Kommune. Derfor har vi i løbet af året fokuseret på at skabe et godt erhvervsklima og dermed stærke virksomheder. Den indsats fortsætter vi selvfølgelig fremadrettet. Den nye strategi skal sikre 3000 flere arbejdspladser, og at vi når op på 100.000 borgere inden 2025, og så skal strategien medvirke til at Silkeborg Kommune er i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

I det forgangne år udarbejdede vi også en ny udviklingsstrategi for fremtidens Silkeborg Kommune. Vi er ambitiøse – Silkeborg Kommune skal være en vinder i konkurrencen om flere borgere, arbejdspladser og fortsat udvikling. Men en strategi er ikke altid nok. Derfor rummer udviklingsstrategien også en handleplan med i alt 36 projekter, der skal realiseres gennem samskabelse og relationer mellem mennesker, der kan og vil. Læs Udviklingsstrategi 2028.

I sommeren 2014 blev den nye skolereform indført. Den har betydet store forandringer for vore børns hverdag - og for de lærere og pædagoger, der nu skal arbejde på en ny måde. Det har krævet hårdt arbejde og en god dialog at komme så langt, som vi er nu. I årsberetningen kan du læse om nogle af de tiltag, der skal være med til at give den bedste start for alle børn i Silkeborg Kommune.

I 2014 har vi også haft fokus på at skabe mere velfærd for borgerne med smartere løsninger. Vi er i fuld gang med at udskifte gadelys i hele kommunen til energisparende LED-belysning. I 2014 betød det, at vi har kunnet tænde mere lys om natten i weekenderne.

Samtidig har vi på mange områder tænkt service på en ny måde. Vi har fx etableret Sports- og Fritidspark Arendal, der er gratis for alle at bruge. Den er etableret i samarbejde med lokale idrætsforeninger, skoler, boligforeninger, erhvervsdrivende og frivillige, og den har været med til at øge sundhed og trivsel i området.

Alt det - og meget andet – kan du læse om her i årsberetningen.

God læselyst.
Steen Vindum
Borgmester