Selvbetjening og tidsbestilling

Den bedste start for alle børn

Børn skal blive så dygtige, som de kan. Det er grundtanken bag skolereformen, der trådte i kraft i sommeren 2014. Samtidig har vi sat en række initiativer i gang, der skal sikre, at alle børn får den bedste start på livet. Forældre har taget godt imod vores nye tilbud Familieiværksætterne, vi deltager i forskningsprojekter om fremtidens dagtilbud og meget mere. Her kan du dykke ned i de forskellige projekter, der har været med til at præge 2014.

Skolereform

Børn i klasseværelse

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det er grundtanken bag reformen af folkeskolen, der trådte i kraft i sommerferien 2014. 

Den nye reform betyder blandt andet mere fokus på ny teknologi. Derudover har vi i løbet af året arbejdet med at sætte flere mål for elevernes læring, at ruste skolelederne til en ny skole, at skabe det bedst mulige indeklima for børnene og meget mere. 

Læs mere om arbejdet med skolereformen i løbet af 2014:

Skoleafdelingens blog om skolereform

Bedre luft i klasselokalerne

Elever skal være digitale udviklere

Klar til ny skole

Silkeborg sætter flere mål for, hvad eleverne skal lære

Silkeborg ruster skoleledere til ny skole

Silkeborgaftale sikrer fokus på at skabe en bedre skole

 

 

Kompetenceløft til lærere

Kvinde skriver på tastatur

Silkeborg Kommune gennemfører stort efteruddannelsesprojekt i samarbejde med VIA University College.

Læs mere om projektet

Fremtidens dagtilbud

Pædagog i Tumlehøjen Kathrine Bie Gregersen har været på kursus i mediepædagogik. Her afprøver hun nogle af de nye værktøjer, som hun har lært om på kurset.

Silkeborg Kommune deltager i udviklingsprojektet Fremtidens Dagtilbud. 

Fremtidens Dagtilbud skal styrke trivsel og læring hos alle børn i dagtilbud og bidrage til at mindske betydningen af social arv.

Læs mere om Fremtidens Dagtilbud.

Forskningsprojekt sætter barnet i centrum

Børn og sprog

Silkeborg Kommune deltager i forskningsprojektet "Barnet i Centrum", der sætter fokus på arbejdet med børn i 0-3 års alderen. 

I Danmark går 131.000 børn mellem 0-3 år i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Børnene tilbringer i gennemsnit 37-39 timer i ugen i dagtilbuddet. 

Formålet med projektet er at undersøge, hvad det betyder for børns udvikling at tilbringe sin hverdag i et dagtilbud og hvordan man skaber endnu bedre grobund for børns udvikling.

Læs mere om Barnet i centrum.

Forældre tager godt imod Familieiværksætterne

Anna og Søren er et af de første forældrepar, der er kommet godt i gang med Familieiværksætterne.

Mere end 90 procent af kommende forældre, der venter deres første barn, har sagt ja tak til at deltage i et forløb med Familieiværksætterne. Kursusforløbet strækker sig over halvandet år og indeholder oplæg fra sundhedsplejersker, jordemødre, barnkrådgivere og advokater.

Nye forældre tager godt imod nyt kursusforløb

Indvielse af Sølystskolen efter modernisering

Modernisering af Sølystskolen

I maj blev Sølystskolen igen taget i brug efter en omfattende modernisering. 

Byggeriet blev indstillet til Årets Skolebyggeri 2014. Det blev desværre ikke til en pris. Til gengæld har elever og lærere på Sølystskolen fået flotte nye rammer, der understøtter god læring i praksis.

Udskolingseleverne har indtaget den nye afdeling 

Se billeder af moderniseringen

Film skal gøre det lettere at tale om at blive anbragt


Silkeborg Kommune har udgivet tre film, der handler om at blive anbragt som barn eller ung. Målet er, at filmene skal gøre det lettere for børn og unge at få en god dialog om anbringelsesforløbet.

Læs mere og se filmene.

Vi vil mere

Billede fra colourbox - må frit anvendes til alle formål.  

40 udsatte familier i Silkeborg Kommune skal frem til slutningen af 2016 kun forholde sig til én sagsbehandler i kommunen. Det er en del af projekt "Vi vil mere", der skal sikre, at familierne oplever sammenhængende, tværfaglig og gennemskuelig hjælp hos kommunen.

Med projekt "Vi vil mere", bliver der sat ind overfor hele familiens problemer, så familien kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. På den måde kan både forældre og børn få en større og mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 

"Vi vil mere" har samtidig et langsigtet mål om at bryde en negativ social arv ved at påvirke familiemønstre og forældrenes adfærd, så de kan fungere som rollemodeller, der skaber positive forandringer for de næste generationer.