Selvbetjening og tidsbestilling

Retninger og indsatser

Her kan du læse om de politikker og strategier, der er vedtaget i 2014 og som har betydning for de tilbud, borgerne og virksomhederne møder.

Erhvervsstrategi 2014-2018 vedtaget

Silkeborg Motorvejen 

Det skal være endnu bedre at drive virksomhed i Silkeborg. Derfor har Silkeborg Kommune sammen med mere end 100 virksomheder lavet erhvervsstrategien "Sådan udvikler vi os". Her på siden kan du bl.a. læse mere om erhvervsstrategiens to fokusområder: "Et godt erhvervsklima" og "Stærke virksomheder"

Læs mere om erhvervsstrategien

Udviklingsstrategi 2028 vedtaget

Illustration til side på hjemmeside og boks på forsiden.  

Ambitionen i Udviklingsstrategi 2028 er klar: Vi skal være en vinder i konkurrencen om flere borgere, arbejdspladser og fortsat udvikling.

Det bliver vi, hvis vi alle arbejder sammen for at gøre Silkeborg Kommune til et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder – et sted hvor der sker noget helt særligt.

En strategi er dog ikke nok i sig selv – handling og synlige resultater er alt. Derfor har Udviklingsstrategi 2028 også en handleplan med i alt 36 projekter, som skal realiseres gennem samskabelse og relationer mellem mennesker, der kan og vil.

Læs Udviklingsstrategi 2028

Strategi og indsats på kontrolområdet vedtaget

Vi tager afsæt i Byrådets vision om, at sikre økonomisk robusthed og effektiv drift. I forlængelse heraf er det naturligt, at udbetaling af sociale ydelser, fungerer indenfor den ramme, som Job og Borgerservice afdelingens strategiplan sætter, nemlig at:
  • tillid skaber aktive borgere
  • sammenhæng giver god kvalitet
  • klar og åben kommunikation giver forståelse

Læs Strategi og indsats på kontrolområdet

Hygiejnepolitik vedtaget

Hygiejnepolitik 

Med hygiejnepolitikken ønsker vi i Silkeborg Kommune at sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne på tværs af faggrupper og afdelinger.

I politikken finder du en række fastsatte mål, som skal hjælpe os til, at vi i kommunen arbejder mod et fælles mål - både når vi arbejder sammen men også, når vi arbejder hver for sig.

Læs hygiejnepolitikken