Selvbetjening og tidsbestilling

Planer og strategier

Her kan du læse om de planer og strategier, der er vedtaget i 2015 og som har betydning for de tilbud, borgerne og virksomhederne møder

Byrådet har godkendt iværksætterstrategien

Erhvervsstrategien skal udleves vha. handleplan

Strategi for det gode liv

Socialafdelingen har udviklet en ny strategi for, hvordan man opnår et godt og meningsfyldt liv, selvom man har psykiske eller fysiske udfordringer.

Læs mere om strategien

 

Handicappolitikken sætter de overordnede og forpligtende rammer for området

Silkeborg Kommune ønsker med Handicappolitikken at synliggøre værdier, holdninger og handlinger, der skal præge vores lokalsamfund og sigte mod, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet
på lige fod med andre.

Læs mere om handicappolitikken

 

Silkeborg Kommune har lavet ny affaldsplan

Beskæftigelsespolitikken skal understøtte vækst i beskæftigelsen i kommunen

Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Læs mere om beskæftigelsespolitikken

Ejendomsstrategien skal vise nye muligheder for kommunens bygninger

Vi ønsker, med Ejendomsstrategien, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og bruges bedre, så de er til større glæde for flere.

Læs mere om Ejendomsstrategien

Vandhandleplanen sætter praksis på Vandplanen

Vandhandleplanen beskriver, hvordan Silkeborg Kommune planlægger at gennemføre indsatserne i Vandplanen.

Læs mere om vandhandleplanen

 

Byrådet godkendte i 2015 Sundhedsplanen for 2015-18

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis i perioden 2015-2018. Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

Læs mere om Sundhedsaftalen  (du skal scrolle to sider ned i pdf´en for at finde aftalen)