Selvbetjening og tidsbestilling

Grafik med to hænder, der understøtter en tand og et hjerte

Fakta og gruppesamtaler er ikke altid vejen frem, hvis man gerne vil lægge røgen på hylden. Derfor afprøvede Silkeborg Kommune i 2019 en ny tilgang til rygestop med mere inspiration til, hvordan man holder fast i sine mål frem for kun at tale om røgen. De inviterede bl.a. Thomas Krabbe fra serien ”Rigtige mænd” til at holde et oplæg for deltagerne. Det betød, at vi gik fra ikke at kunne fylde et rygestop-hold, til så mange interesserede, at vi til sidst måtte lukke for tilmeldingen. Holdet bestod af i alt 66 deltagere og 9 ud af 10 var røgfrie, da forløbet var slut.

Læs mere om den nye tilgang til at blive røgfri.

Flere fællesskabende aktiviteter, hvor fokus er på at styrke sammenhængskræften og udvikle lokalområderne fx Kaffe på kanden. Derudover er Bakkefesten er genopstået mandeklub.

Læs mere om nærmiljøprojektet.

Det nye botilbud er målrettet unge voksne med psykisk sårbarhed i alderen 16-40 år. Botilbuddet skal fungere som et springbræt.

Med etableringen af Botilbuddet H.C. Branners vej, markerede Socialudvalget implementeringen af Byrådets strategi for boligudvikling til handicappede og psykisk syge. Samtidig har lokalområdet, beboere og personale har været inddraget i processen ift. ønsker og forventninger til det kommende botilbud.

Læs mere om botilbuddet

Projektet ”Minding the baby” støtter sårbare forældre, der står overfor at skulle være forældre. Indsatsen begynder allerede før barnet er født og løber frem til barnet fylder 2 år. Formålet er at forbedre barnets fysiske og psykiske helbred og at opbygge forældrenes kompetencer og tro på egne evner. I Silkeborg Kommune bliver 30 familier tilbudt forløbet. De første forløb gik i gang i 2019.

I 2019 gennemførte Silkeborg Kommune en undersøgelse af forældres tilfredshed med dagtilbud. 92 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det er en stigning på 4 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2017.

Tilfredsheden er højest indenfor temaerne ”Børnene imellem” og ”Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats”.

For forældre til børn i dagplejen er der størst tilfredshed med ”Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad”, ”Dagplejerens omsorg for dit barn” og ”Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering”.

I daginstitutionerne er der størst tilfredshed med ”Afstanden til daginstitutionen”, ”Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad” og ”De daglige åbningstider”.