Selvbetjening og tidsbestilling

Grafik med tal

Indbyggere i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune var der pr. 1. januar 2020 94.026 indbyggere. Heraf var 59.306 indbyggere i den erhvervsaktive alder (16-66 år). Silkeborg Kommune har i løbet af 2019 haft en befolkningstilvækst på 1,04 % tilsvarende 972 borgere. Befolkningstilvæksten er 0,08 procentpoint lavere end sidste år - men stadig den 8. højeste befolkningstilvækst blandt danske kommuner i 2019.

I alt flyttede 5.365 indbyggere til Silkeborg Kommune, imens 4.661 indbyggere fraflyttede kommunen. Der blev født 1048 børn i Silkeborg Kommune i 2019, hvilket er en stigning på 31 børn i forhold til 2018.

Ansatte ved Silkeborg Kommune

I 2019 var der ansat 6.837 medarbejdere ved Silkeborg Kommune, svarende til 6.167 fuldtidsstillinger. Af de ansatte ved Silkeborg Kommune var 79,5% kvinder og 20,5% mænd. Den gennemsnitlige alder blandt kommunens ansatte var 45,4 år i 2019.

Personaleomsætningen i Silkeborg Kommune var på i alt 11,2%. Ultimo 2019 var der herudover ansat 428 medarbejdere på særlige ordninger i kommunen (fleksjob, servicejob, førtidspensionister, løntilskud og seniorjob).

Køb og salg af ejendomme og arealer i Silkeborg Kommune i 2019

Silkeborg Kommune har i 2019 købt ejendomme og arealer for netto 40,2 mio. kr., mens der er solgt ejendomme og arealer for netto 56,7 mio. kr.

I salg er der indeholdt salget af 45 parcelhusgrunde og storparceller, herunder bl.a. 3 storparceller på Tusindfryd og kirkegrunden på Buskelundvej 3. Endvidere er der solgt erhvervsjord for netto 12,7 mio. kr. primært i Hårup og Funder.

I køb indgår opkøb af stort område til offentlige formål, vej og boliger i Sejs/Svejbæk.

I 2019 nåede Silkeborg Kommune en milepæl. Med 93.054 borgere blev Silkeborg Danmarks 10. største kommune.

Læs mere.