Selvbetjening og tidsbestilling

Grafik af en opadgående graf

Silkeborg oplever i disse år et byggeboom, og også Silkeborg Kommune renoverer og bygger nyt for 1,8 mia. i de kommende år fordelt på næsten 100 byggeprojekter.

Læs mere.

I slutningen af 2019 lancerede Silkeborg Kommune en helt ny erhvervskampagne, der skal være med til at tiltrække nye virksomheder.

Læs mere på silkeborgvokser.dk

I 2019 opnåede Silkeborg Kommune et rekordstort salg af erhvervsjord. Det skyldtes bl.a., at Sport24 og Sports Group Denmark A/S købte 133.000 m2 erhvervsjord i Erhvervspark Funder.

Læs mere.

Silkeborg fik i 2019 en placering som Danmarks 8. mest erhvervsvenlige kommune i Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere.

I 2019 tog vi fat på processen med en helhedsplan for Gødvad. Målet er at forvandle området til et levende rum og et pulserende ”hjerte” med plads til ophold, leg og liv. Beboerne i Gødvad kan se frem til en ny skole, hal, idrætsfaciliteter og et integreret byrum.

Læs mere om helhedsplanen.

I december 2019 vedtog vi en ny erhvervshandleplan, der sætter handlinger og fart på vores erhvervsstrategi ”Fremad sammen”.
Erhvervshandleplanen rummer bl.a. flere tiltag, der skal styrke detailhandel, sikre kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder, hjælpe iværksætterne godt fra start og meget mere.

Læs mere om de forskellige tiltag i Erhvervshandleplan 2020/1.

I 2019 vedtog byrådet en udviklingsplan for Søfronten. Den sætter retningen for, hvordan området langs Søfronten skal omdannes til en grøn bypark med plads til kultur, outdoor-aktiviteter og byliv.

Læs mere om planen for udvikling af Søfronten.

I april 2019 vedtog byrådet Planstrategi 2040. Det er en samlet strategi for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling. Pejlemærkerne i strategien er ”Naturen som drivkraft”, ”Vækst og udvikling” og ”Fællesskaber”.

Læs mere om Planstrategi 2040.