Selvbetjening og tidsbestilling

Socialstyrelsen har bevilget 1,9 mio. kr. til et projekt om tidlig opsporing og indsats. At sikre en tidlig opsporing og indsats betyder, at vi gør en ekstra indsats for at blive opmærksomme på børn, der har det svært og hjælpe dem så tidligt som muligt. Når børn får tidlig hjælp falder risikoen for, at de vil opleve udfordringer senere i livet.

Som en del af projektet om tidlig opsporing og indsats har Silkeborg Kommune i 2018 indført metoden ”De utrolige år”. Formålet er at styrke samspillet mellem børn og forældre, der har det svært. Metoden består bl.a. af at gruppeforløb på 20 uger for forældre, der fokuserer på at øge trivslen gennem praktisk træning. Et af de bærende principper i ”De utrolige år er at fokusere på det positive i samværet med barnet.

I løbet af 2018 har 4 medarbejdere færdiggjort uddannelsen i metoden, og har i den forbindelse allerede gennemført flere forløb for forældrene. Metoden er målrettet børn fra 3-6 år.

Hvad kan kloge hænder? Det blev 1100 elever klogere på, da de besøgte virksomheder, som på forskellig vis inddrager håndværkerfag. Det er en del af indsatsen, der skal klæde elever godt på til at træffe et oplyst uddannelsesvalg. Her fik eleverne et indblik i, hvad de kan med en erhvervsuddannelse.

Læs mere om kloge hænder

 

I 2018 vedtog Silkeborg Kommunes byråd Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018-2030. Med strategien sætter byrådet retningen for Silkeborg Kommunes udvikling de kommende 12 år.

Læs den nye udviklingsstrategi.

Olivia Prisen hylder hvert år sagsbehandlere inden for det sociale system, der sætter mennesket før sagen, og er skabt for at sætte fokus på deres ekstraordinære indsats i det daglige arbejde med borgere og pårørende. Den 14. marts 2018 modtog Silkeborg Kommune Olivia Prisen for sit arbejde med ”Helhedsorienteret Indsats”.

Læs mere:

Helhedsorienteret indsats vinder Olivia Prisen 2018

Socialrådgivere hædret for at favne hele familien

Pris til succesfuldt Silkeborg-projekt