Selvbetjening og tidsbestilling

Budget 2013

Her finder du budgettet for 2013 og budgetoverslag for 2014-2016.

Budget 2013 forside

Budgetmateriale består af to publikationer.

En kortere udgave med titlen “Budget 2013 - i overblik”, som primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger.

Den indeholder:

  • Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2013-2016
  • Bevillings- og anlægsoversigt
  • Kvalitetskontrakt
  • Beskrivelse af de enkelte bevillinger med bevillingsaftaler og/eller økonomioversigter
  • Bevillingsregler

Den anden udgave “Budget 2013 - i detaljer”, retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljer på enkeltområder. 

Den indeholder:

  • En budgetopgørelse 2013-2016 og en oversigt over det skattefinansierede anlæg
  • De enkelte bevillinger, der består af en forside, budgetforudsætninger og de enkelte budgettal
  • Diverse oversigter


Klik her for at hente "Budget 2013 i overblik" som samlet pdf-fil.

Klik her for at hente "Budget 2013 i detaljer" som samlet pdf-fil.

Budgetannonce

Se budgetannoncen for budget 2013 (pdf). 

Kontakt

Har du spørgsmål til materialet kan du kontakte Analyse & Udvikling i Økonomi- og IT-staben på tlf. 89 70 13 30, oekonomi@silkeborg.dk.