Selvbetjening og tidsbestilling

Budget 2016

Her kan du finde budgettet for 2016 og et budgetoverslag for 2017-2019.

budget 2016

Budgetmateriale består af to publikationer:

Budget 2016 i overblik

Den første publikation er en kort udgave af budgettet. Den retter sig primært til dem, der ønsker at få det store overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger. 

I "Budget 2016 i overblik" kan du blandt andet læse om:

  • Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2016-2019 
  • Bevillings- og anlægsoversigt
  • Beskrivelse af de enkelte bevillinger med bevillingsaftaler og/eller økonomioversigter 
  • Bevillingsregler

Klik her for at hente "Budget 2016 i overblik" som samlet pdf-fil

Budget 2016 i detaljer

Den anden publikation retter sig til dem, der ønsker en detaljeret gennemgang af alle enkeltområdet.

I "Budget 2016 i detaljer" kan du finde:

  • En budgetopgørelse 2016-2019 og en oversigt over det skattefinansierede anlæg
  • De enkelte bevillinger, der består af en forside, budgetforudsætninger og de enkelte budgettal
  • Diverse oversigter

Klik her for at hente "Budget 2016 i detaljer" som samlet pdf-fil

Klik her for at se detaljer i budgetlægning 2016