Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2019

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Byrådssalen

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år.

Derudover bliver der efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2019-2022".

Nedenfor ses budgetforslaget for 2019 som det foreligger ved Byrådets 1. behandling den 18. september 2018:

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2019-2022

 • 20. februar: ØKE forud for målseminar
 • 27.- 28. februar: Byrådets målseminar
 • 10. april: ØKE behandler ”oplæg til målaftale” samt befolkningsprognose inkl. Elevtalsprognose. ØKE beslutter tværgående og mere specifikke politiske mål.
 • 10. april- 15. juni: Fagudvalgene udarbejder forslag til bevillingsaftaler og budgetforudsætninger. Fagudvalgene kan gennemføre dialogmøder/høring
 • 12. juni: ØKE status på budgetlægning alle fagudvalg
 • 14. - 15. august: Byrådets budgetseminar
 • 4. september: ØKE udarbejder Budgetforslag 2019-2022
 • 18. september kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2019-2022
 • 27. september kl. 16.00: Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2019-2022
 • 2. oktober: ØKE behandler ændringsforslag
 • 10. oktober kl. 15.00: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2019-2022