Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2014

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetlaegning

Den overordnede tids- og handleplan for udarbejdelsen af budgettet er beskrevet i kommunens styringsmodel.

Læs mere om styringsmodellen.

Byrådets målseminar

Byrådet afholdt den 26. februar 2013 målseminar som startskud på arbejdet med budget 2014.

Find hovedpointer fra byrådets målseminar (pdf).

Læs strategioplægget til byrådets målseminar (pdf).

Oplæg til målaftale

Den 8. april behandlede Økonomiudvalget "Oplæg til målaftale 2014-2017" (pdf)

Se referatet fra Økonomiudvalget.

Byrådsbehandling

Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2014-2017 fandt sted mandag den 16. september 2013 kl. 13.00.

Budgetforslaget, høringssvarene mv. og dagsordenspunktet fra 1. behandling.

Tirsdag d. 24. september kl. 12.00 var sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgetforslag 2014-2017. Mandag d. 30. september behandlede Økonomiudvalget ændringsforslag.

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2014-2017 med ændringsforslag fandt sted mandag den 7. oktober 2013 kl. 15.00.

Læs om budgetaftalen for 2014

Tidsplan for Budget 2014–2017

Tid 

Aktivitet 

Mandag d. 18. februar

HovedMED’s møde med Økonomiudvalget.

Tirsdag d. 26. februar

Byrådets målseminar.

Mandag d. 4. marts

Økonomiudvalget beslutter tværgående og mere specifikke politiske mål for budget 2014.

Tirsdag d. 5. marts – 14. juni

Fagudvalgene arbejder med forslag til bevillingsaftaler.

Mandag d. 8. april

Økonomiudvalget behandler ”oplæg til målaftale” samt befolkningsprognose inkl. elevtalsprognose.

9. april – 14. juni

Fagudvalgene udarbejder forslag til budgetforudsætninger.
Fagudvalgene kan gennemføre dialogmøder/høring.

9. april - 14. juni

Orientering i OmrådeMED.

Mandag d. 12. august

Økonomiudvalgsmøde forud for budgetseminar.

Torsdag d. 15. august – Fredag d. 16. august

Byrådets Budgetseminar.

19. august - 28. august

Eventuel yderligere fagudvalgsbehandling af budgetforslag.

16. august - 28. august

Der foretages høring af skitse til budgetforslag hos minimum:
• Ældreråd
• Skolebestyrelser
• Handicaprådet
Endvidere kan der evt. afholdes yderligere dialogmøder.

Mandag d. 2. september

Økonomiudvalget udarbejder Budgetforslag 2014-2017.

Mandag d. 16. september kl. 13.00

Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2014-2017.

Tirsdag d. 24. september kl. 12.00

Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2014-2017.

Mandag d. 30. september

Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

Mandag d. 7. oktober kl. 15.00

Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2014–2017.

8. oktober – 13. december

Indgåelse af aftaler på institutionsniveau.