Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2015

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Budgetlaegning

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år. Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2015-2018".

Budgettet bliver udarbejdet ud fra principperne i Silkeborg Kommunes styringsmodel.

Læs mere om styringsmodellen

Målseminar

Silkeborg Kommunes byråd holdt onsdag og torsdag den 26. og 27. februar 2014 det årlige målseminar, der er startskuddet til arbejdet med budget 2015 og overslagsårene 2016-18.

Læs strategioplægget til byrådets målseminar her

Læs hovedpointerne fra målseminaret

Oplæg til målaftale

Den 7. april behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget "Oplæg til målaftale 2015-2018" samt godkendte den Økonomiske politik 2015.

Se den Økonomiske politik 

Se oplæg til målaftale samt bilag

Se referatet fra mødet her 

Byrådsbehandling

Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018 fandt sted mandag den 15. september 2014 kl. 13.00.

Budgetforslaget, høringssvarene og dagsordenspunktet for 1. behandlingen findes her.

Se video fra 1. behandlingen

Tirsdag d. 23. september kl. 12.00 var sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018. Mandag d. 29. september behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget ændringsforslag.

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2015-2018 med ændringsforslag fandt sted mandag den 6. oktober 2014 kl. 15.00.

Dagsordenspunktet for 2. behandlingen findes her. 

Se video fra 2. behandlingen.

Tidsplan for budgetlægning i 2014: