Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2016

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Budgetlaegning

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år. Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2016-2019". 

Budgettet bliver udarbejdet ud fra principperne i Silkeborg Kommunes styringsmodel.

Silkeborg Kommunes styringsmodel

2015 tidsplan for budgetlægning af budget for 2016-19:

Byrådets 2. behandling

Mandag 21. september kl. 16.00 var sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019. Mandag 28. september behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget ændringsforslag.

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 med ændringsforslag fandt sted mandag 5. oktober 2015 kl. 15.00.

Revideret takstblad for dagtilbud til 2. behandling af budgetforslag 2016-2019.

Byrådets 1. behandling

Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019 fandt sted mandag 14. september 2015 kl. 13.00. 

Oplæg til målaftale 

Den 7. april behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget "Oplæg til målaftale 2016-2019" samt godkendte den Økonomiske politik 2016. 

Målseminar

Silkeborg Kommunes byråd holdt 26.-27. februar 2015 det årlige målseminar, der er startskuddet til arbejdet med budget 2016 og overslagsårene 2017-19. 

Læs strategioplægget til byrådets målseminar her

Se den Økonomiske politik

Se oplæg til målaftale samt bilag

Se referatet fra mødet her

Budgetforslaget

Budgetforslaget, høringssvarene og dagsordenspunktet for 1. behandlingen findes her