Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2016

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år. Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2016-2019". 

Budgettet bliver udarbejdet ud fra principperne i Silkeborg Kommunes styringsmodel

2015 tidsplan for budgetlægning af budget for 2016-19:

Byrådets 2. behandling
Mandag 21. september kl. 16.00 var sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019. Mandag 28. september behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget ændringsforslag.

Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 med ændringsforslag fandt sted mandag 5. oktober 2015 kl. 15.00.

Revideret takstblad for dagtilbud til 2. behandling af budgetforslag 2016-2019.

Byrådets 1. behandling
Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019 fandt sted mandag 14. september 2015 kl. 13.00.

Oplæg til målaftale
Den 7. april behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget "Oplæg til målaftale 2016-2019" samt godkendte den Økonomiske politik 2016.

Målseminar
Silkeborg Kommunes byråd holdt 26.-27. februar 2015 det årlige målseminar, der er startskuddet til arbejdet med budget 2016 og overslagsårene 2017-19.

Læs strategioplægget til byrådets målseminar her.

Se den Økonomiske politik.

Se oplæg til målaftale samt bilag.

Se referatet fra mødet her.


Budgetforslaget

Budgetforslaget, høringssvarene og dagsordenspunktet for 1. behandlingen findes her.