Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2018

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Byrådssalen i Silkeborg Kommune

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år. Derudover bliver der efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2018-2021".

Nedenfor ses budgetforslaget for 2018 som det foreligger ved Byrådets 1. behandling den 18. september 2018:

Budgettet bliver udarbejdet ud fra principperne i Silkeborg Kommunes styringsmodel.

Se Silkeborg Kommunes styringsmodel

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2018-2021

 • 20. februar: ØKE (Økonomi- og Erhvervsudvalg) forud for målseminar. 
 • 28. februar - 1. marts: Byrådets målseminar
 • 3. april: ØKE behandler "Oplæg til målaftale" samt befolkningsprognose, inkl. elevtalsprognose. ØKE beslutter tværgående og mere specifikke politiske mål for budget 2018. 
 • 5. april - 16. juni: Fagudvalgene udarbejder forslag til bevillingsaftaler budgetforudsætninger. Fagudvalgene kan gennemføre dialog/høring. 
 • 21. august: ØKE forud for budgetseminar. 
 • 24. - 25. august: Byrådets budgetseminar.
 • 4. september: ØKE udarbejder Budgetforslag 2018-2021.
 • 18. september, kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2018-2021. 
 • 28. september, kl. 16.00: Frist for aflevering af ændringsforslag til Budget 2018-2021. 
 • 4. oktober: ØKE behandler ændringsforslag. 
 • 12. oktober, kl. 15.00: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2018-2021.