Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2020

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år.

Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2020-2023".

Nedenfor ses budgetforslaget for 2019 som det foreligger ved Byrådets 1. behandling den 9. oktober 2019:

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2020-2023

 • 19. februar 2019: Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) forud for målseminar
 • 26.-27. februar 2019: Byrådets målseminar
 • 2. april 2019: ØKE godkender målaftale, der indeholder målsætninger og økonomiske rammer samt proces for udarbejdelse af anlægsbudget.
  ØKE behandler derudover befolknings- og elevtalsprognose.
 • 3. april - 14. juni 2019: Fagudvalgene udarbejder budgetforslag.
 • 18. juni 2019: ØKE status på budgetlægning.
 • 20.-21. august 2019: Byrådets budgetseminar.
 • Fra 3. september 2019 til: 1. oktober 2019: ØKE udarbejder budgetforslag 2020-2023

 • Fra 17. september 2019 til: 9. oktober 2019: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2020-2023

 • Fra 26. september 2019 til : 29. oktober 2019: Frist for ændringsforslag klokken 12

 • Fra 9. oktober 2019 til: 5. november 2019: Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2020-2023

OBS: Processen for budgetlægning 2020 er i år forsinket. Det skyldes, at vi har fået en ny regering, som først efter at være konstitueret som regering, kunne forhandle med Kommunernes Landsforening om kommunernes budgetter. Forhandlingen med KL er en forudsætning for at fastlægge budgetter i alle kommuner