Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2020

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år.

Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2020-2023".

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2020-2023

 • 19. februar 2019: Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) forud for målseminar
 • 26.-27. februar 2019: Byrådets målseminar
 • 2. april 2019: ØKE godkender målaftale, der indeholder målsætninger og økonomiske rammer samt proces for udarbejdelse af anlægsbudget. ØKE behandler derudover befolknings- og elevtalsprognose.
 • 3. april - 14. juni 2019: Fagudvalgene udarbejder budgetforslag.
 • 18. juni 2019: ØKE status på budgetlægning.
 • 20.-21. august 2019: Byrådets budgetseminar.
 • 3. september 2019: ØKE udarbejder budgetforslag 2020-2023.
 • 6. september 2019: ØKE sætter budgetforslaget på dagsordenen til byrådets 1. behandling.
 • 17. september 2019 kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2020-2023.
 • 26. september 2019 kl. 16.00: Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2020-2023.
 • 1. oktober 2019: ØKE behandler ændringsforslag.
 • 9. oktober 2019 kl. 15.00: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2020-2023.