Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2022

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Byrådssalen

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år.

Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2022-2025". 

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025

 

9. februar 2021: Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) forud for målseminar

24. februar 2021: Byrådets målseminar

6. april 2020: ØKE godkender målaftale, der indeholder målsætninger og økonomiske rammer samt proces for udarbejdelse af anlægsbudget.
ØKE behandler derudover befolknings- og elevtalsprognose.

6. april - 14. juni 2021: Fagudvalgene udarbejder budgetforslag.

15. juni 2021: ØKE status på budgetlægning.

24.-25. august 2021: Byrådets budgetseminar.

7. september 2021: ØKE udarbejder budgetforslag 2022-2025

14. september 2021: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2022-2025

28. september 2021: Frist for ændringsforslag klokken 12

12. oktober: Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2022-2025