Selvbetjening og tidsbestilling

Budgetlægning 2021

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år.

Derudover bliver de efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2021-2024". 

Tidsplan for budgetlægning af budgettet for 2021-2024

  • 8. september 2020: ØKE udarbejder budgetforslag
  • 15. september 2020: Byrådets 1. behandling af budgetforslag
  • 24. september 2020: Frist for ændringsforslag klokken 12
  • 29. september 2020: ØKE fremsender budgetforslag til 2. behandling
  • 7. oktober 2020: Byrådets 2. behandling af budgetforslag 

 

Da Silkeborg Kommune skal spare i det indeværende og næste budgetår, har kommunen udarbejdet et reduktionskatalog.

Læs mere og se reduktionskataloget her.