Selvbetjening og tidsbestilling

Institutionsaftaler

En gang om året udarbejder institutioner i Silkeborg Kommune en aftale om, hvilke mål de skal have særligt fokus på det kommende år.

Institutionsaftalerne indgås mellem institution og afdelingschef for det pågældende område. Aftalerne har til formål at omsætte og konkretisere de politiske mål i bevillingsaftalerne til handling. Aftalerne indeholder derfor en beskrivelse af konkrete initiativer og indsatser på den enkelte institution. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, de politiske mål for området og det aktuelle års budget.

Nedenfor kan du finde en liste over institutionsaftaler i Silkeborg Kommune.

Find institutionsaftale