Selvbetjening og tidsbestilling

Tidligere årsberetninger og regnskaber

Her kan du finde tidligere årsberetning samt en oversigt over regnskaber og halvårsregnskaber for Silkeborg Kommune.

Årsberetningen for Silkeborg Kommune udkommer en gang om året og handler om, hvad der er sket i det forgangne år. Udover Borgmesterens forord indeholder årsberetningen en beskrivelse af forskellige aktiviteter, tiltag og indsatser, der har været med til at præge året.

Årsberetningen indeholder også et overordnet regnskab for det forgangne år. Det er derudover muligt at se det detaljerede regnskab, der indeholder en komplet oversigt over alle bevillinger fra hele året. Hvert halve år udarbejder Silkeborg Kommune et halvårsregnskab, som også kan ses på hjemmesiden.

I venstre side kan du finde en oversigt over årsberetninger og regnskaber fra tidligere år.