Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Silkeborg Kommune har som flere andre kommuner fået kritik for håndteringen af sygedagpengesager i 2010. En del borgere har følt sig klemt i sagsbehandlingen, og derfor har Silkeborg Kommune i 2011 sat ind med en række initiativer for at forbedre sagsbehandlingen og bruge kritikken konstruktivt.

Brugerundersøgelse

Sygedagpengemodtagerne er blevet spurgt om deres oplevelse af sagsbehandlingen, og deres svar ligger til grund for det videre arbejde med at forbedre sagsbehandlingen.

3.800 borgere blev spurgt, og 908 borgere svarede på undersøgelsen.
Af de adspurgte er 43 % enten meget tilfredse eller tilfredse med den sagsbehandling, de har fået. 23 % forholder sig neutralt, mens 34 % enten er utilfredse eller meget utilfredse. 

Læs brugernes svar

Dialogmøder

Arbejdsmarkedsudvalget, Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservice har stået bag dialogmøder med sagsbehandlingen af sygedagpenge på programmet. Første møde blev holdt i september 2011.

Borgerrådgiver

Det Lokale Beskæftigelsesråd tog intiativ til, at en uvildig borgerrådgiver gennemgik de sager fra 2010, som borgerne ønskede genoptaget. Borgerrådgiveren gennemgik 55 sager og pegede i sin rapport på områder, hvor sagsbehandlingen ikke havde været tilstrækkelig. 

Se borgerrådgiverens rapport fra september 2011

Læs mere om de andre initiativer på sygedagpengeområdet i 2011.