Selvbetjening og tidsbestilling

Pressemeddelelse 5. juli 2011.

Vi vil i tættere dialog med borgerne

Udvalgsformand Erling Prang varsler flere nye tiltag på sygedagpengeområdet


På baggrund af en ny undersøgelse om borgernes oplevelse af sagsbehandlingen på ansøgninger om sygedagpenge i Silkeborg Kommune, vil formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Erling Prang, nu sætte gang i flere nye tiltag.

Borgerne kan ikke forstå sygedagpengesystemet

Kort fortalt viser undersøgelsen, at mange borgere har svært ved at forstå, hvordan sygedagpengesystemet fungerer. For selvom 43 % af de adspurgte enten er meget tilfredse eller tilfredse med den sagsbehandling, de har fået, er der stadig 34 %, der enten er utilfredse eller meget utilfredse. Det skal der gøres noget ved. - Borgernes forventninger til at få hjælp og støtte er langtfra i overensstemmelse med den service, den aktuelle lovgivning giver os mulighed for at tilbyde dem. Vi kan desværre ikke ændre loven, men vi kan og vil give borgerne klar information om, hvad de kan og ikke kan forvente, siger Erling Prang.

Han påpeger, at en tæt dialog med borgere er nødvendig.
- Flere af deltagerne i undersøgelsen har bemærket, at sagsbehandlerne ikke haft den fornødne tid til dialog. Derfor vil det fortsat være et indsatsområde, vi har skarpt fokus på.

Fem nye tiltag på sygedagpengeområdet

Helt konkret bliver fem nye tiltag på sygedagpengeområdet sat i søen på baggrund af den netop gennemførte undersøgelse. For det første vil der løbende og flere gange årligt blive gennemført undersøgelser af borgernes tilfredshed med Jobcentrets sagsbehandling.
- Derudover vil alle borgere få en opringning fra os, når de første gang kommer i kontakt med sygedagpengesystemet. I samtalen vil de blive informeret om, hvordan sygedagpengesystemet fungerer og om deres pligter og rettigheder, siger Erling Prang.

Silkeborg Kommune vil også tilstræbe, at hver fuldtidssagsbehandler gennemsnitlig har mindre end 50 sager til sagsbehandling, så der bliver frigjort mere tid til direkte dialog med borgerne.

Et fjerde tiltag er løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlerne.
- Kompetenceudviklingen vil blive fastlagt i samarbejde med de faglige organisationer og indskrevet i løbende årsplaner, siger Erling Prang.

Dialogmøde til september

Endelig vil der blive etableret et dialogmøde lidt senere på året.
- I starten af september 2011 får alle interesserede borgere mulighed for at deltage i et dialogmøde om sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Jeg håber, at rigtig mange vil møde op, så vi kan se hinanden i øjnene og få en direkte snak om udfordringerne, siger Erling Prang.

Til august vil Arbejdsmarkedsudvalget drøfte, om endnu flere tiltag skal sættes i værk på baggrund af undersøgelsen. Arbejdsmarkedsudvalget vil også drøfte formen på det dialogmøde, der skal afholdes til september.

Flere informationer om dialogmødet følger derfor i en senere pressemeddelelse.

FAKTA:

Alle borgere i Silkeborg kommune, der har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år, har i perioden 7.-21. juni i år haft mulighed for at svare på et spørgeskema med syv spørgsmål om deres oplevelse af ansøgningsprocessen.

I alt har 908 borgere svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 23,7 %.

Af de adspurgte er 43 % enten meget tilfredse eller tilfredse med den sagsbehandling, de har fået. 23 % forholder sig neutralt, mens 34 % enten er utilfredse eller meget utilfredse.

Læs rapporten:

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen (pdf)
Kvalitative bemærkninger (pdf)

Yderligere oplysninger:

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Erling Prang, mobil 24 88 39 38

Spørgsmål vedr. selve undersøgelsen bedes rettet til:
Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe, telefon 89 70 11 18, mobil 51 18 54 40,
e-mail: michael.maaloe@silkeborg.dk