Selvbetjening

Vi vil i tættere dialog med borgerne

Pressemeddelelse 5. juli 2011.

Vi vil i tættere dialog med borgerne

Udvalgsformand Erling Prang varsler flere nye tiltag på sygedagpengeområdet


På baggrund af en ny undersøgelse om borgernes oplevelse af sagsbehandlingen på ansøgninger om sygedagpenge i Silkeborg Kommune, vil formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Erling Prang, nu sætte gang i flere nye tiltag.

Borgerne kan ikke forstå sygedagpengesystemet

Kort fortalt viser undersøgelsen, at mange borgere har svært ved at forstå, hvordan sygedagpengesystemet fungerer. For selvom 43 % af de adspurgte enten er meget tilfredse eller tilfredse med den sagsbehandling, de har fået, er der stadig 34 %, der enten er utilfredse eller meget utilfredse. Det skal der