Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Silkeborg Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune. Byrådet har i 2011 arbejdet med følgende målsætninger på erhvervsområdet: 

    • Silkeborg Kommune skal være en attraktiv og dynamisk samarbejdspartner for erhvervslivet 
    • Det skal være nemt og attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Kommune.

Derfor er der i 2011 sat gang i en række projekter og initiativer, der skal forbedre kommunens service overfor det lokale erhvervsliv - og gøre det nemmere og mere attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned i kommunen.

Centralt blandt disse initiativer er de nye erhvervsservicemål, der konkret beskriver hvad erhvervslivet kan forvente af den kommunale service, når det handler om køb af erhvervsjord, byggesagsbehandling og behandling af miljøgodkendelser.

Se servicemålene her.

Den kommunale service vil fremover blive holdt op mod et effektmål om en årlig forbedring af tilfredsheden blandt områdets virksomheder med Silkeborg Kommune som myndighed og samarbejdspartner.
Derfor måles der nu løbende på virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service.

Silkeborg Kommune har også sendt medarbejdere på kursus med fokus på service og kommunikation.

Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservice har indført et nyt system og nye arbejdsgange, som gør kontakten til erhvervslivet mere smidig og sammenhængende. Det kan blandt andet være i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob, lærepladser og meget andet. 

Læs mere om de nye muligheder

Der er oprettet en erhvervs-taskforce, som kan være virksomhedernes direkte indgang til kommunen.

Læs mere om taskforcen.

Tanken om en mere enkel indgang for erhvervslivet til kommunens service lægger også til grund for en ny erhvervshjemmeside, som kommunen lancerede i oktober 2011. Her samles alle relevant informationer og selvbetjeningsløsninger.

Se erhvervshjemmesiden.

Årsberetning 2011


SilkeborgMotorvejen bliver en helt central faktor i udviklingen af fremtidens erhvervsliv, og byggeriet er allerede meget synligt i kommunen.
Silkeborg Kommune har oprettet hjemmesiden silkeborgmotorvejen.dk som samler information om erhvervsmuligheder langs vejen, salg af erhvervsjord og meget andet.

Tag en tur på www.silkeborgmotorvejen.dk