Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

"Et afgørende skridt mod en bæredygtig økonomi"

Med budgettet for 2011 besluttede Silkeborg Kommunes byråd at sænke kommunens serviceniveau med 250 mio. kr.

Baggrunden var klar: Kommunens økonomi var under stærkt pres og kassebeholdningen faretruende lav.

Det var derfor nødvendigt at ændre kommunens økonomiske kurs, hvis ikke vi skulle risikere at blive sat under statslig administration.

Og i 2011 har vi ændret kommunens økonomiske kurs. Regnskabet viser, at budgettet er overholdt og at vi har styrket kommunens kassebeholdning.

Vi har dermed taget et afgørende skridt mod at sikre, at Silkeborg Kommune har en bæredygtig økonomi. Det skyldes først og fremmest, at byrådet og alle medarbejdere i den kommunale organisation har arbejdet dedikeret på at implementere det nye serviceniveau.

Jeg glæder mig over resultatet – ikke mindst fordi en bæredygtig økonomi er fundamentet for den fortsatte udvikling af kommunen.

De økonomiske udfordringer til trods har 2011 budt på spændende indsatser og aktiviteter i Silkeborg Kommune.

Blandt andet er der sat gang i en række projekter og initiativer, der skal forbedre kommunens service overfor det lokale erhvervsliv - og gøre det nemmere og mere attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned i kommunen. Jeg håber og tror på, at vi vil lykkes med indsatsen.

Og så blev 2011 blev året, hvor Silkeborg Kommune fik overrakt ”Årets Innovationspris” af Kommunernes Landsforening. Prisen gik til projekt ”Nyt liv i køkkenet”, der er et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrien og Rosengårdcentret i Silkeborg. Projektet er et rigtigt godt eksempel på, at innovation kan bibringe værdifulde løsninger i en tid, hvor vi reducerer budgettet til kommunal service.

Alt dette og meget mere kan du læse, se og høre mere om i årsberetningen for 2011.

Rigtig god fornøjelse!

Hanne Bæk Olsen
Borgmester

Årsberetning 2011