Selvbetjening

Fremtidens bibliotek

Årsberetning 2011

Det moderne bibliotek

 Årsberetning 2011

Silkeborg Bibliotekerne er under forandring.

Bibliotekets virksomhed skal gentænkes i takt med, at brugernes og omverdenens krav til institutionen ændres.
Biblioteket innoverer i disse år sine ydelser, så de kommer til at omfatte en lang række nye områder.

Det sker i en tid, hvor også massive kommunale nedskæringer er en realitet.
Der skal kort sagt laves mere for færre midler.

Den udfordring har Silkeborg Bibliotekerne taget op.
Biblioteket vil fastholde og udbygge sin position som Silkeborgs åbne og frit tilgængelig kultur- og læringsinstitution:

• hvor brugerne, opgaven og økonomien er i centrum
• hvor information forvandles til anvendelig viden i et samspil mellem professionelle medarbejdere og brugerne
• hvor kultur og oplevelser beriger, udfordrer og overrasker
• hvor demokratiske processer udspiller sig
• der fokuserer på uforme