Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Det moderne bibliotek

 Årsberetning 2011

Silkeborg Bibliotekerne er under forandring.

Bibliotekets virksomhed skal gentænkes i takt med, at brugernes og omverdenens krav til institutionen ændres.
Biblioteket innoverer i disse år sine ydelser, så de kommer til at omfatte en lang række nye områder.

Det sker i en tid, hvor også massive kommunale nedskæringer er en realitet.
Der skal kort sagt laves mere for færre midler.

Den udfordring har Silkeborg Bibliotekerne taget op.
Biblioteket vil fastholde og udbygge sin position som Silkeborgs åbne og frit tilgængelig kultur- og læringsinstitution:

• hvor brugerne, opgaven og økonomien er i centrum
• hvor information forvandles til anvendelig viden i et samspil mellem professionelle medarbejdere og brugerne
• hvor kultur og oplevelser beriger, udfordrer og overrasker
• hvor demokratiske processer udspiller sig
• der fokuserer på uformel læring
• der forlader boksen og agerer uden for egne rammer, der hvor brugerne er
• som faciliterer mødet imellem mennesker
• som indgår partnerskaber med både frivillige, institutioner og virksomheder
• som rummer medarbejdere med en bred vifte af kompetencer
• som aktivt understøtter og styrker det digitale medborgerskab, så ingen borgere lades i stikken
• der til stadighed eksperimenterer med sine fysiske rammer, så borgernes behov for studie-, lærings- og oplevelsesrum styrkes

Silkeborg Bibliotekernes brugere kvitterer for bibliotekets bud på det moderne bibliotek med et årligt besøgstal på en lille halv million.
Det gør Silkeborg Bibliotekerne til den mest brugte og besøgte kulturinstitution i byen.

Besøg Silkeborg Bibliotekerne på nettet

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011