Selvbetjening og tidsbestilling

Årsberetning 2011

Hjejlen har holdt dampen oppe i 150 år

Årsberetning 2011

Hjejlens 150 års jubilæum 24. juni 2011 blev en markant begivenhed for Silkeborg med mange initiativer, der både direkte og indirekte var knyttet til ”Hjejlen”.

Den verdenskendte hjuldamper blev for 150 år siden officielt indviet til det formål at bringe såvel lokale som tilrejsende gæster ud i den natur, som Silkeborg er kendt for. Hjejlen, som var datidens opvisning i den ypperste teknologi, har til fulde udført sin mission. Den er vel mere end noget andet det, man forbinder med Silkeborg og Himmelbjerget, så en markant fejring var et must.
I et tæt samarbejde mellem Hjejleselskabet, Silkeborg Kommune og en dertil nedsat jubilæumskomité blev dagen afviklet med meget stor deltagelse af byens borgere, som i tusindtal med borgmester Hanne Bæk Olsen som den officielle taler kunne modtage Hjejlen, da den stævnede ind i Havnen med dronningen om bord.

Temaet for jubilæumssejladsen havde været en ”gentagelse” af det program, der blev afviklet ved indvielsessejladsen i 1861. Den sejlads var på festlig vis præget af kong Fr. VII med gemalinde grevinde Danners nærvær – en idé om en gentagelse sympatiserede vor nuværende monark med.
Det betød en festlig modtagelse af dronningen ved Himmelbjergets fod, Lars Lilholt havde komponeret Gudenåens Dronning, som blev opført foran dronningen - og flyveopvisning ved Flyvevåbnet.
Da majestæten var i hopla blev der uddelt rundhåndet royale vink undervejs, før Hjejlen kunne lægge til, og borgmester Hanne Bæk Olsen kunne byde velkommen til Silkeborg, og et kæmpekor, sammensat fra byens skoler og med musikledsagelse af Prinsens Musikkorps, kunne istemme "I Danmark er jeg født".

Jubilæet faldt sammen afholdelsen af Riverboat Jazz Festivalen, og gående fra Havnen til Silkeborg Museum for at åbne en udstilling om Hjejlen, kunne dronningen, borgmesteren og de mange gæster lytte til den jazz, der i jubilæumsweekenden var en del af bybilledet.

Foruden sejladsen var der et vidt spænd af arrangementer: Kroer langs Gudenåen havde kreeret specielle menuer, Den Kreative Skole deltog med børneoptog, der var markante udstillinger, bogudgivelser og foredrag, Post Danmark udgav et frimærke med Hjejlen, ligesom Den Kgl. Mønt udgav en 20-krone med Hjejlen. Hjejlen kunne på selve dagen opleves på TV – både landsdækkende TV og udenlandske CNN havde direkte transmission herfra.

Fejringen fortsatte sommeren over, og fyrværkeriet ved årets Regattafest satte et punktum for festlighederne.

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011